Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[cas.sk] Prieskum odhalil, v čom vidia stavebníci najväčší potenciál: Robotizácia vo výstavbe konštrukcií je budúcnosťou
Najväčší potenciál robotizácie vidia stavebné spoločnosti vo výstavbe konštrukcií. Vyplýva to z prieskumu spoločností CEEC Research a Považské cementárne. Túto možnosť zvolilo 31 % respondentov - stavebníkov.

Potenciál vnímajú stavebníci tiež pri práci vo výkopoch alebo pri riadení kvality (zhodne 17 %), poprípade pri výškových prácach (11 %) alebo údržbe už dokončených stavieb a konštrukcií (10 %).

Pod pojmom "stavebníctvo 4.0" si väčšina riaditeľov stavebných firiem predstavuje komplexný prístup k stavebníctvu založený na digitalizácii celého životného cyklu budovy alebo robotickú výstavbu. Najmenej opýtaných si pod týmto pojmom predstaví automatickú výrobu dielcov a komponentov stavieb. Viac ako tretina (35 %) sem zaraďuje napríklad aj automatizáciu celkových stavebných procesov.

Riaditeľ spoločnosti SMS Dalibor Novotný si myslí, že robotizácia sa bude v stavebníctve zavádzať pomalšie než v priemysle. "V dlhodobom horizonte má robotizácia potenciál, avšak stavebníctvo je profesia, kde sa robotizácia bude zavádzať dlhodobejšie a nie v takom rozsahu ako v iných odvetviach priemyslu," poznamenal.

V súčasnosti stavebníci najčastejšie využívajú z digitálnych technológií systém informačného modelu budovy (BIM), uviedlo to 62 % respondentov. Zhruba 43 % tiež využíva prenosné zariadenia, ako sú tablety či notebooky. Menšia časť opýtaných využíva diaľkovo ovládané stroje (19 %), technológie digitálnej fabrikácie (16 %), drony (13 %) či virtuálnu alebo rozšírenú realitu (9 %). Najmenšia časť opýtaných využíva 3D skener (4 %). Žiadne z týchto uvedených technológií na svojich stavbách nevyužíva 8 % z opýtaných.

Firmy uviedli, že najväčší záujem by mali o systém na sledovanie stavu a polohy strojov či materiálu na stavbe v reálnom čase (24 %) a o robotické výrobné zariadenia, ktoré nahradia časť manuálnej práce (23 %). Za atraktívne považujú aj vizuálne zobrazenie geometrie konštrukcie (16 %).

Na využívanie robotických technológií a automatizácie by firmy motivovalo najmä zvýšenie produktivity (uviedlo to 77 % respondentov). Práve so stagnáciou produktivity práce pritom bojuje Slovensko už dlhodobo, tvrdí to prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik. "Zvýšenie výkonov stavebníctva extenzívne, teda nárastom počtu pracovníkov, nebude možné pre ich fyzický nedostatok. Jedinou cestou je zníženie podielu manuálnej práce na stavbách cestou zvýšenia modularity výstavby, spriemyselnenia postupov výstavby a robotizácie a, samozrejme, komplexná digitalizácia procesov investičnej výstavby," vymenoval Kováčik. 

Prevzaté z https://www.cas.sk/clanok/2546063/prieskum-odhalil-v-com-vidia-stavebnici-najvacsi-potencial-robotizacia-vo-vystavbe-konstrukcii-je-buducnostou/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline