Informácia o súťaži STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019

Nevyhnutnou súčasťou v edukačnom procese je odborné vzdelávanie v stredných odborných školách. V súčasnosti na trhu práce absentujú odborníci stavebného zamerania. Preto je nesmierne dôležité propagovať odbory a profesie s upadajúcim záujmom žiakov základných škôl. Z toho dôvodu sa Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so Strednou odbornou školou technológií a remesiel z Bratislavy a Incheba a.s., Bratislava rozhodli reflektovať na aktuálnu situáciu v oblasti odborného vzdelávania stavebných odborov a zorganizovali počas 2-och dní 27.-28.3.2019 stavebného veľtrhu CONECO 2019 jedinečnú medzinárodnú súťaž praktických zručností a odborných vedomostí kombinovaných družstiev žiakov učebných odborov elektromechanik-murár-inštalatér s názvom STAVIAME BUDÚCNOSŤ EMI 2019. 6 súťažných družstiev zo stredných odborných škôl z Bratislavy, Lučenca, Nových Zámkov, Prešova, Brna a Neratovíc zabojovalo, aby v 2 častiach súťaže preukázali pri teste svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri montážno-stavebných prácach v kúpeľni, obývacej izbe a technickej miestnosti.

Odbornými garantmi tejto súťaže boli Alca plast, s.r.o. Břeclav, Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízia RIGIPS, Sanitas spol. s r.o., Myjava a K-system spol. s r.o.. Hlavné ceny pre výhercov a všetky zúčastnené družstvá venovali spoločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. a STRABAG s.r.o. Výhercom súťaže sa stal domáci tím žiakov zo SOŠ technológií a remesiel z Bratislavy. Na 2. mieste sa umiestnila SOŠ polytechnická, Jílová z Brna a na 3. mieste skončila SOŠ a SOU z Neratovíc. Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým partnerom a garantom súťaže za podporu, krásne hodnotné ceny pre žiakov a ich majstrov odborného vzdelávania. Poďakovanie patrí aj spoločnosti Incheba, a.s. za možnosť organizovať takúto jedinečnú súťaž na veľtrhu CONECO, za organizačnú podporu a zabezpečenie vstupov žiakov ZŠ a pod. Veľké poďakovanie patrí všetkým súťažným družstvám, ktoré sa na súťaž poctivo pripravovali a boli rovnocennými partnermi. Celý záznam zo súťaže mimo slávnostného otvorenia a odovzdania cien si môžete pozrieť tu.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie