Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
20. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 08. 02. 2023

PROGRAM

20. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

08. 02. 2023 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

Verejná časť rokovania:

  • Prezentácia firmy veacom, Praha:
    „Predaj vyradených vozidiel a špeciálnej techniky“: Ing. Jan Havel, MBA, Vladimír Kucharovič

 

Interná časť rokovania:

I. HLAVNÉ TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

I/1. Nárast cien stavebných materiálov – ústna informácia Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA
I/2. Certifikácia systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb – ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc.

II. AKTUÁLNE TÉMY SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA

II/1. Informácia o aktivitách prezidenta a generálneho sekretára ZSPS
II/2.1 Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie na prvý polrok 2023 s 28 právnymi úpravami, ktoré sa majú hodnotiť v 1. polroku
II/2.2 Zákon o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácií Slovenskej republiky
II/3. Konzultácie k návrhu Vyhlášky o územnoplánovacej dokumentácie
II/4. Spoločný workshop odborných skupín Okrúhleho stola stakeholderov projektu Zelená dohoda pre budovy

III. VNÚTROZVÄZOVÉ TÉMY

III/1. Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS
III/2. Stav plnenia rozpočtu ZSPS k 31.1.2023
III/3. Informácia o členskej základni ZSPS k 30. 1. 2023
III/4. Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

IV. RôZNE

IV/1. Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline