8. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 16. 6. 2021

PROGRAM

8. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) júna 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

Prezentácia obsahu cieľov a role zväzu v medzinárodnom projekte GreenDeal4Buildings – RNDr. Ing. František Doktor, ViaEuropa Competence Centre s.r.o., partner projektu

I/1.   Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

I/2.    Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo

I/3.    Pripomienky ZSPS k návrhu nového zákona o výstavbe

I/4.    Pripomienky ZSPS k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

I/5.    Nárast cien stavebných materiálov v EÚ

I/6.    Výbor Republikovej únie zamestnávateľov pre vzdelávanie

I/7.    Rokovanie Komisie ZSPS pre výchovu a vzdelávanie v stavebníctve

II. Vnútrozväzové témy

II/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

II/2.   Stav plnenia rozpočtu k 31. 5. 2021

II/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 7. 6. 2021

II/4.   Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III. Rôzne

III/1.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie