Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
8. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 16. 6. 2021

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

PROGRAM

8. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) júna 2021 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

Prezentácia obsahu cieľov a role zväzu v medzinárodnom projekte GreenDeal4Buildings – RNDr. Ing. František Doktor, ViaEuropa Competence Centre s.r.o., partner projektu

I/1.   Informácia o aktivitách prezidenta a Úradu ZSPS  

I/2.    Desatoro pre dobrý a efektívny stavebný zákon, moderné a dynamické stavebné právo

I/3.    Pripomienky ZSPS k návrhu nového zákona o výstavbe

I/4.    Pripomienky ZSPS k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

I/5.    Nárast cien stavebných materiálov v EÚ

I/6.    Výbor Republikovej únie zamestnávateľov pre vzdelávanie

I/7.    Rokovanie Komisie ZSPS pre výchovu a vzdelávanie v stavebníctve

II. Vnútrozväzové témy

II/1.   Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

II/2.   Stav plnenia rozpočtu k 31. 5. 2021

II/3.   Informácia o členskej základni ZSPS k 7. 6. 2021

II/4.   Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III. Rôzne

III/1.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline