Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
4. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 17. 2. 2021

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

PROGRAM

4. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

17. (streda) februára 2021 o 13:00 hod.

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

Ústna informácia prezidenta ZSPS Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA a prerokovanie stavu prípravy nových stavebných predpisov:

  • zákona o územnom plánovaní
  • zákona o výstavbe

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Ústna informácia doc. Ing. Jána Slašťana, CSc. o stave prípravy certifikácie zhotoviteľov vyhradených stavieb

II/2.   Aktivity prezidenta ZSPS

II/3.   Vývoj stavebníctva na Slovensku

II/4.   Plán obnovy SR

II/5.   Rokovanie Výboru RÚZ pre vzdelávanie

II/6.   Rozbor Uznesenia vlády SR č. 77 k zákazu vychádzania

II/7.   Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

II/8.   Novelizácia Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov

II/9.   Úspešne vyhodnotený EÚ projekt National Roundtables- ZSPS koordinátorom

II/10. Pripomienky ZSPS k Návrhu opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného  registra

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1.  Kontrola plnenia uznesení Prezídia ZSPS 

III/2.  Stav plnenia rozpočtu k 

III/3.  Informácia o členskej základni ZSPS

III/4.  Zameranie Odbornej komisie ZSPS pre inovácie, digitalizáciu stavebníctva  adaptáciu na zmenu klímy v sídelnom prostredí

III/5 Informácia o organizačnej a administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia

III/6.  Novelizácia interných predpisov ZSPS – II. časť

 

IV. Rôzne

 

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline