Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
2. riadne rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024 zo dňa 16. 12. 2020

PROGRAM

2. rokovanie Prezídia ZSPS vo volebnom období 2020 - 2024, ktoré sa uskutoční dňa

16. (streda) decembra 2020 o 13:00 hod.

 

PROGRAM ROKOVANIA

I. HLAVNÁ TÉMA

I/1.  Hlavné úlohy ZSPS na volebné obdobie 2020 - 2024

 

II. Aktuálne témy slovenského stavebníctva

II/1.  Aktivity prezidenta

II/2.  Rokovanie odvetvovej tripartity MDV SR

II/3.  Rokovanie výboru pre vzdelávania Republikovej únie zamestnávateľov

II/4.  Regionálne rady partnerstva IÚS

II/5.  PR aktivity ZSPS –  diskusia k ponuke prevzatia vydávania Stavebných novín

II/6.  Rozporové rokovanie k vyhláške MDV SR o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu

II/7.   Rozporové rokovanie k pripomienkam ZSPS k Návrhu zákona o ochrane hospodárskej súťaže

II/8.   Pripomienky ZSPS k návrhu na určenie subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy sprostredkovateľských orgánov pre Operačný program Slovensko

II/ 9.  Informácia o administratívnej činnosti Úradu ZSPS vykonávaná od posledného reportovaného obdobia   

 

III. Vnútrozväzové témy

III/1.  Správa o konaní 35. VZ ZSPS

III/2.  Stav členskej základne k 7. 12. 2020

III/3.  Stav plnenia rozpočtu k 30. 11. 2020

III/4.  Návrh kalendárneho plánu zasadnutí Prezídia a činnosti ZSPS v roku 2021

 

IV. Rôzne

IV/1.  Návrh na schválenie nového člena odbornej komisie ZSPS

IV/2.  Výťah z intervencií komisárky Maryie Gabriel (Inovácie, výskum, kultúra, vzdelávanie a mládež)

 

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline