Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Tripartita MDV SR - 17. augusta 2021

Spoločné rokovanie tripartitnej Rady Ministerstva dopravy a výstavby SR, sekcie bytovej politiky, stavebníctva a mestkého rozvoja a sekcie stavebnej správy a verejných prác sa uskutočnilo 17. augusta 2021 o 10.00 hod.:

Program rokovania:

 1. Otvorenie,
 2. Vyhodnotenie úloh z generálnej porady ministra,
 3. Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho
  fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2020,
 4. Informácia o dotáciách na ÚPD,
 5. Plán obnovy relevantných budov 2021,
 6. Informácia o príprave návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom
  plánovaní,
 7. Plán obnovy - pripravované aktivity v oblasti verejných budov
 8. Diskusia a záver.

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline