[teraz.sk] Zväz stavebných podnikateľov žiada digitalizáciu stavebníctva

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce.

Bratislava 6. marca (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) žiada od budúcej vlády okrem iného aj digitalizovanie stavebníctva či nastavenie efektívnejšieho verejného obstarávania stavebných prác. Pre TASR to uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Digitalizáciu prostredníctvom koncepcie implementácie BIM (Building Information Modeling, teda Informačný model stavby, pozn. TASR) a digitalizáciu stavebných úradov SR by mala budúca vláda zabezpečiť do roku 2022. Mala by tak pripraviť podmienky na zavedenie obstarávania nadlimitných štátnych zákaziek v stavebníctve systémom BIM od roku 2023 v zmysle smerníc EÚ.

Ako uviedol Kováčik, medzi výrazné problémy stavebníctva, ktoré by mala budúca vláda vyriešiť, patrí aj prijatie nového stavebného zákona a dopracovanie a prijatie novej štátnej koncepcie podpory rozvoja bývania. Nová koncepcia by mala zvýšiť atraktivitu v tejto oblasti pre súkromný kapitál, a najmä pre jeho vstup do dostupného nájomného bývania.

Nová vláda by podľa zväzu nemala zabudnúť ani na personálne posilnenie odbornosti štátu v stavebníctve. „Nie je, žiaľ, žiadnym tajomstvom, že pretrváva nízka odbornosť verejných obstarávateľov, ich vedomostí a zručností, čo zásadným spôsobom znižuje kvalitu verejného obstarávania, férovosť súťažných podmienok a rovnakých príležitostí v podnikateľskom prostredí,“ vysvetlil Kováčik a dodal, že vláde odporúča zaviesť do praxe vzorové typy riešenia častých stavebných zákaziek, ako sú napríklad verejné priestory či detské ihriská.

Vláda by tiež mala zastaviť zaostávanie čerpania zdrojov operačných programov EÚ, hlavne z tých programov, ktoré financujú realizáciu „tvrdých“ projektov do dopravnej a technickej infraštruktúry, výstavby budov a kultivovania sídlisk či verejných priestorov.

Stavební podnikatelia však definovali aj úlohy, ktoré presahujú dĺžku tohto volebného cyklu, no považujú ich za dôležité. Sú nimi napríklad zlepšenie predvídateľnosti príchodu investícií na stavebný trh, zdynamizovanie politiky zlepšovania energetickej hospodárnosti budov, ako aj hĺbkovej obnovy budov či zvýšenie kvality a bezpečnosti stavieb.

Ak chce budúca vláda zabezpečiť adekvátne bývanie všetkým občanom SR, mala by podľa zväzu stabilizovať objem finančných prostriedkov na podporné programové nástroje do rozvoja bývania. Podľa Kováčika by mala byť minimálna úroveň ročných výdavkov do oblasti bývania vo výške 0,5 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) a táto úroveň by mala postupne narásť na jedno percento HDP ročne.

Podnikatelia zdôrazňujú aj potrebu zlepšenia systému výchovy a vzdelávania, kde treba vytvoriť a prepojiť vzdelávací systém s trhom práce a postupne zabezpečiť plánovanie počtu a štruktúry absolventov jednotlivých odborov na základe potrieb stavebných firiem.

Prevzate: https://www.teraz.sk/ekonomika/zvaz-stavebnych-podnikatelov-ziada-o/450512-clanok.html

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie