Pokles slovenského stavebníctva súvisí s nepripravenými projektmi infraštruktúry, tvrdí šéf ZSPS

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

Celkový pokles stavebnej produkcie SR podľa Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) súvisí najmä s nepripravenými štátnymi infraštruktúrnymi projektmi, ktoré by mohli ísť do výstavby. „Kapacity stavebných spoločností sú pripravené na nové zákazky v roku 2020. Keďže nebudú pripravené, predpokladám, že sa bude viac ako rok čakať, kým sa podarí dokončiť prípravu aspoň niektorých projektov,“ hovorí prezident ZSPS Pavol Kováčik. Kým podľa neho súkromné firmy a obyvateľstvo stavajú a stavebná produkcia v pozemnom staviteľstve sa zvyšuje, štát tento trend rastu vôbec nezachytil. „Stavebníctvo z tohto dôvodu celkovo viac stagnuje ako rastie. Platí pritom, že štátne zákazky na výstavbu a opravy tvoria odhadom viac ako 40 percent z celkovej stavebnej produkcie,“ poznamenáva P. Kováčik.

Následkom nekvalitne pripravených verejných obstarávaní podľa prezidenta zväzu stavebných podnikateľov je veľa otázok a námietok uchádzačov, čím sa v konečnom dôsledku predlžuje ich vyhodnocovanie. „Viaceré súťaže tak trvajú neprimerane dlho. Navyše sa napriek všetkým nevýhodám naďalej súťaží predovšetkým na najnižšiu cenu. Napriek upozorneniam ZSPS a snahe pomôcť zmierniť negatívne účinky štát naďalej podceňoval situáciu a neodborne riadil prípravu, ale aj realizáciu infraštruktúrnych projektov,“ tvrdí P. Kováčik. Predpokladá, že tento trend i pri najlepšej snahe štátu o zmenu bude pokračovať minimálne ešte v roku 2020, a to s výraznými dôsledkami na stavebné podniky, najmä špecializovaných na dopravnú infraštruktúru, ktoré v tomto období hlásia červené čísla. Tie v dôsledku nepriaznivej situácie nedokážu plánovať svoje kapacity, čo vplýva negatívne na celú ekonomiku krajiny.

Popri množstve zmien, ktoré je potrebné v stavebníctve urobiť, je podľa šéfa ZSPS nevyhnutné, aby štát do zodpovedných funkcií nominoval odborníkov rešpektovaných odbornou verejnosťou a so zodpovedajúcimi skúsenosťami. „Dnes platí, že sme stále neprekonali stavebnú produkciu z roku 2008, čo je nepriaznivý výsledok. Napríklad pri porovnaní s hrubého domáceho produktu sa ukazuje, že jeho rast už v roku 2010 prekonal úroveň roku 2008,“ pokračuje P. Kováčik. Vysvetľuje, že príčinou tohto stavu je séria previazaných problémov, na ktoré zväz už niekoľko rokov poukazuje a cez svojich odborníkov navrhuje riešenia.

Najdôležitejšími problémami slovenského stavebníctva podľa ZSPS naďalej ostávajú odborne nepripravená štátna a verejná správa, zdĺhavé, netransparentné a komplikované stavebné povolenia, ako aj absencia nárokov na vzdelanie a prax zhotoviteľov stavieb či nedostatok pripravených zákaziek v oblasti infraštruktúry, nečitateľnosť a nepredvídateľnosť „uvoľňovania“ investícií na trh. Neexistuje pritom celospoločenská a politická zhoda na prioritách výstavby technickej a dopravnej infraštruktúry.

„Negatívny vplyv majú aj nejasné kritériá účasti a neprofesionálne realizované verejné obstarávania prakticky výlučne s jediným kritériom hodnotenia, a to najnižšou cenou,“ uvádza P. Kováčik. „Problémom je nízka odbornosť verejných obstarávateľov, ich vedomostí a zručností či zaostávajúca digitalizácia verejnej správy, kde nás predbehli krajiny ako Grécko, Severné Macedónsko či Estónsko,“ dopĺňa.

Kvalita a bezpečnosť stavieb je podľa prezidenta ZSPS na nepostačujúcej úrovni, a to vzhľadom na posledné prípady ich kolapsu. Ako príklad uviedol nedávnu tragickú udalosť v Prešove, kde po rozsiahlom výbuchu plynu a požiari museli zbúrať značne poškodený bytový dom. „Vyšetrovanie ešte prebieha a podľa prvých informácií sa na príčinách nešťastia podieľalo neodborné riadenie a vykonávanie stavebno-údržbových prác. Je, samozrejme, potrebné, aby bolo riadne ukončené a celá situácia vyhodnotená,“ hovorí P. Kováčik. „Práca nedostatočne kvalifikovanej firmy s nedostatočne poučenými zamestnancami a ich neodborným riadením môže mať fatálne následky. O to horšie, keď absentuje manažment rizík pri takej jednoduchej práci, akou sú výkopové práce,“ uzavrel šéf ZSPS.
(sita, sn)

 

Uverejnené v stavebných novinách.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie