V letnej sezóne je najviac práce a výkony na stavbách sú najvyššie

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 56 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

excavator PBH47RG

Bratislava | 2. júla 8:16 | (TASR) - Súčasne s nárastom práce v lete pribúdajú aj pracovníci, pretože na trhu práce sa objavujú sezónni pracovníci a brigádnici.

 

V letnej sezóne je najviac práce a výkony sú najvyššie. Veľké stavby pokračujú podľa harmonogramu a pribúdajú práce predovšetkým na drobných stavbách ako sú rodinné domy, opravy, údržba, rekonštrukcie. Povedal to pre TASR prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik.

Súčasne s nárastom práce v lete pribúdajú aj pracovníci, pretože na trhu práce sa objavujú sezónni pracovníci a brigádnici. "Práce na stavbách v lete ovplyvňujú okrem iného aj vysoké teploty," konštatoval. Ich vplyv sa podľa nebo zmenšuje tak, že pracovníci, ktorí robia na priamom slnku, majú častejšie prestávky, pracovné zmeny sú kratšie, niektoré činnosti sa presúvajú na skoré ranné alebo nočné hodiny.

Ak je to možné, pracuje sa v priestoroch s nižšími teplotami. Súčasne zamestnávatelia zabezpečujú pracovné podmienky vo vysokých teplotách v zmysle platnej legislatívy, uzavrel šéf zväzu stavebných podnikateľov.

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie