Podnikatelia evidujú pokles stavebných zákaziek oproti roku 2018

Prezident  ZSPS

kontakt PavolKovacikIng. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska 58 ročný otec piatich detí je absolventom Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline a Vysokej školy ekonómie a managementu v Prahe. V nedávnej minulosti pôsobil ako podpredseda predstavenstva a investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. a predtým bol predsedom predstavenstva spoločnosti Inžinierske stavby a.s. Košice. Viac rokov zastával aj funkciu viceprezidenta ZSPS.

Prezident ZSPS je štatutárnym orgánom zväzu a je oprávnený konať a robiť právne úkony za zväz vo všetkých záležitostiach. Prezidentovi prináleží najmä:

  • riadiť rokovania Prezídia ZSPS a zabezpečovať realizáciu prijatých uznesení
  • riadiť prácu riaditeľa a sekretariátu zväzu a štatutárne orgány spoločností alebo iných právnických osôb založených zväzom
  • zvolať rokovanie odborných komisií.

 

 

V roku 2019 by mal podľa Euler Hermes slovenský sektor stavebníctva vzrásť v priemere o 2,4 %.

Bratislava 24. mája (TASR) – Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) eviduje v súčasnosti oproti roku 2018 pokles stavebných zákaziek pre veľké a malé firmy v pozemnom staviteľstve aj v inžinierskom staviteľstve. Pre TASR to uviedol prezident zväzu Pavol Kováčik v reakcii na analýzu spoločnosti Euler Hermes. Vyplynulo z nej, že rast stavebníctva bude v najbližšom období pravdepodobne spomaľovať.

Zväz súhlasí s predpoveďou poklesu rastu a predpokladá, že trend bude pokračovať aj v roku 2020. "Rovnako náš predpoklad potvrdzujú predpovede uvedenej spoločnosti a tiež Kvartálna analýza slovenského stavebníctva za druhý štvrťrok 2019 spoločnosti CEEC Research,"uviedol šéf stavebných podnikateľov. Kvartálna analýza predpovedá na rok 2019 pokles rastu zákaziek na úroveň 3,6 % a pre rok 2020 pokles rastu na úroveň 1 %. "Je to logické, keďže rast hospodárstva SR sa znižuje," doplnil.

K téme príplatkov uviedol, že akékoľvek príplatky prispejú k rastu nákladov stavebných firiem, prioritne mzdových, ktorý je podľa členov zväzu za posledný rok enormný. Podľa neho je to o to závažnejšie, pretože tento trend nezachytáva slovenské stavebníctvo v primeranej kondícii. "Relevantné materiály Štatistického úradu SR hovoria o tom, že bariéry rastu v súčasnosti nepociťuje len 21 % stavebných podnikov. Tuzemský objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácie a rekonštrukcií v tomto roku klesal, keď sa oproti marcu 2018 znížil o 5,6 %," konštatoval Kováčik.

V roku 2019 by mal podľa Euler Hermes slovenský sektor stavebníctva vzrásť v priemere o 2,4 %, pričom odhad do roka 2020 predstavuje mierny rast 0,6 %.

Autor TASR, 24.5.2019 http://www.teraz.sk/ekonomika/podnikatelia-eviduju-pokles-stavebnych/397280-clanok.html

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie