Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 uzatvorená medzi:

 

Integrovaným odborovým zväzom

zastúpeným Ing. Dušanom Barčíkom, predsedom IOZ a JUDr. Martou Brodzianskou, podpredsedníčkou IOZ

a

Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska

zastúpeným Ing. Zsoltom Lukáčom, prezidentom ZSPS a Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA, viceprezidentom ZSPS a predsedom Sociálnej komisie ZSPS

 

 


pdf-16x16KZVS na roky 2012-2015.pdf


ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline