Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011

Vážení členovia ZSPS.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že od 1. júna 2011 nadobudol účinnosť: „DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS) zo dňa 3.3.2008 platnej a účinnej do 31.12.2011“.

Po viacerých rokovaniach s Integrovaným odborovým zväzom, na ktorých neprišlo k dohode, napokon dňa 30. mája 2011 na rokovaní pred sprostredkovateľom sa zmluvné strany dohodli, že oproti doteraz platnému Dodatku č.3:

  • prvé tri minimálne mzdové stupne budú zvýšené o 3% 
  • stupeň 4 bude zvýšený o 1,5% 
  • stupne 5 a 6 budú zvýšené o 1% 
  • ostávajúce minimálne mzdové stupne (7 - 12) zostanú nezmenené. 

Dohoda s IOZ tiež hovorí o tom, že v závislosti na zmenách a doplneniach Zákonníka práce sa platnosť súčasnej KZVS predĺži do konca roka 2013, alebo obe zmluvné strany prikročia ku kreovaniu novej zmluvy.

S pozdravom,

Ing. arch. Peter Kovačik
Poverený riadením sekretariátu
ZVÄZ STAVEBNÝCH PODNIKATEĽOV SLOVENSKA
Sabinovská 14, 821 05 Bratislava
0903 434 051
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Príloha: DODATOK č.4 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (KZVS)

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline