[PRESUNUTÉ NA INÝ TERMÍN] 3D DAY 2020

img2

V nadväznosti na preventívne a reštriktívne opatrenia  proti šíreniu koronavírusu 2019-nCoV v SR sa 41. medzinárodný veľtrh CONECO - RACIOENERGIA spolu s jeho sprievodnými podujatiami, vrátane súťaže 3D DAY 2020, PRESÚVA NA NÁHRADNÝ TERMÍN. O prípadnom novom termíne konania súťaže Vás budeme včas informovať.

 

Čo? Súťaž v tvorbe digitálneho 3D modelu mosta v softvéri Autodesk AutoCAD 2019 a jeho následná tlač na 3D tlačiarni

Kedy?25. a 26. 3. 2020

Kde?Hala A1 výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava

Kto?
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická (Bratislava), 
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša (Trenčín), 
Stredná priemyselná škola stavebná (Žilina),
Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební (Vysoké Mýto)

Stavebníctvo v súčasnosti stojí pred obrovskou výzvou spojenou s vývojom technológií a digitalizáciou výstavby, ktorá ho ovplyvní od projektovania, cez realizáciu stavieb až po jej prevádzku a údržbu. Už dnes treba na tieto zmeny reagovať vo výučbe a oboznamovať mladých s digitalizáciou stavieb, pretože budúcnosť v stavebníctve bude o 3D a viac D modelovaní a tiež o virtuálnej a zmiešanej realite.

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, spoločnosť STRABAG s.r.o. a Incheba sa rozhodli usporiadať na medzinárodnom veľtrhu CONECO Racioenergia 2020 prvý ročník medzinárodnej súťaže 3D DAY 2020, zameranej na 3D modelovanie stavieb.

Súťaž bude prebiehať v dňoch 25. – 26. 3. 2020 v hale A1. Prvý deň budú žiaci štyroch stredných stavebných škôl navrhovať mostnú konštrukciu podľa zadania v 3D modelovacom softvéri, do ktorej môžu vložiť svoje prvky kreativity. Druhý deň bude určený na 3D tlač týchto modelov s následným vyhodnotením a slávnostným odovzdávaním cien.

Súťažou chceme ukázať verejnosti, že aj stavebníctvo je úzko prepojené s digitálnymi technológiami. Pre ich zvládnutie budú potrební špecialisti, ktorí budú mať v budúcnosti vysoké uplatnenie.

partneri 3dday

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie