Stretnutie prezidentov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Poľského zväzu zamestnávateľov v stavebníctve

20191106 182650

 

20191106 182828

Štrbské Pleso, 6-7.11.2019

V dňoch 6-7-11.2019 sa na Štrbskom Plese uskutočnilo stretnutie Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska so zástupcami Poľského zväzu zamestnávateľov v stavebníctve a zástupcami poľských zamestnávateľov v stavebníctve. Stretnutie sa uskutočnilo s cieľom nadviazať spoločnú spoluprácu k zlepšeniu podmienok podnikania v stavebníctve v SR a PL. V rámci stretnutia predstavili zväzy a zamestnávatelia súčasné problémy v stavebníctve vo svojich krajinách a predstavili plány, vízie a postupy k zlepšeniu budúcej situácie. Medzi najdôležitejšími témami stretnutia boli:

  • Prístup k hodnoteniu (certifikácii) zhotoviteľov stavieb v SR a PL a z nich vyplývajúca kvalita stavieb a potreba vzdelávania a rekvalifikácii na nové technológie.
  • Vyhodnotenie verejného obstarávania z pohľadu viacerých kritérií.
  • Povinná indexácie cien v PL vrátane indexovania cien subdodávateľov.
  • Stavebné predpisy v obidvoch krajinách a dosiahnuté zmeny v legislatíve.
  • BIM a jeho skúsenosti so zavádzaním.

Prezidenti zväzov sa zhodli, že takéto stretnutia sú dôležité z dôvodu vymieňania si skúseností, pohľadov a námetov na riešenie problémov. Taktiež významným spôsobom rozšírilo súčasnú spoluprácu o ďalšie témy a podporilo vzájomnú výmenu informácii a materiálov.

 

Dokumenty  NA STIAHNUTIE

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie