Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
14. Deň stavebných podnikateľov – Stavba roka 2008
25. júna 2008, Bratislava

17.30 SND - historická budova
Hviezdoslavovo námestie

Podujatie je organizované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Organizátori podujatia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Organizátor súťaže Stavba roka 2008

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia

Garant podujatia

Ing. Ján Majerský, PhD., prezident ZSPS


 


 

14. ročník Deň stavebných podnikateľov


25. júna 2008, Bratislava
17.30 SND - historická budova
Hviezdoslavovo námestie

Podujatie je organizované pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

Organizátori podujatia

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Organizátor súťaže Stavba roka 2008

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia

Garant podujatia

Ing. Ján Majerský, PhD., prezident ZSPS

 

Účastníci podujatia

- stavební podnikatelia a manažéri,

- stavebníci, architekti, projektanti, developeri,

- zástupcovia vlády, orgánov štátnej správy, verejnej správy, bankovej sféry, združení, komôr, spolupracujúcich organizácií a zahraniční hostia

Program

Oficiálna časť

17,30 príchod hostí - welcom drink

18,15 vernisáž výstavy STAVBA ROKA 2008, otvorenie - foyer divadla

Marián Janušek

minister výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ing. Ján Majerský, PhD.

prezident ZSPS

19,00 G strings - live hudobná produkcia

19,20 STAVBA ROKA 2008 - slávnostné udeľovanie cien

Program

hudobná a tanečná show v choreografii Jána Ďurovčíka

Spoločenská časť

20,30 Otvorenie spoločenskej časti

Raut

Hudobná produkcia

23,00 Ukončenie podujatia

Organizačné pokyny

Účasť na podujatí sa zabezpečuje na základe prihlášky a záväznej objednávky zaslanej na Sekretariát ZSPS.
V prihláške je nutné uviesť identifikačné údaje objednávateľa.
V záväznej objednávke je nutné vyznačiť požadované počty vstupeniek.
Účasť na oficiálnej a spoločenskej časti podujatia sa bude kontrolovať podľa vydaných vstupeniek
Cena vstupenky pre jednu osobu je 1000,- Sk.
V cene sú zahrnuté organizačné náklady, náklady na prenájom priestorov a program.
Vstupenky budú poslané poštou na základe záväznej objednávky, po úhrade príslušnej čiastky na účet ZSPS.: 9338112/0200 k.s.: 0308, v.s. 111.
Vstupenka slúži ako daňový a účtovný doklad.
ZSPS nebude vydávať dodatočné doklady.
Súčasťou oficiálnej časti programu je vernisáž výstavy a vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2008.

Podrobné informácie o organizácii súťaže a jej vyhlásenie výsledkov 14. ročníka súťaže STAVBA ROKA 2008.
Podrobné informácie o organizácii súťaže a jej vyhodnotení poskytuje sekretariát súťaže na adrese:
Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF Slovakia,
Drieňova 34,
821 02 Bratislava 2.

Prihlášky so záväznou objednávkou a potvrdením o platbe podielajte na adresu:
ZSPS, Sabinovská 14, Bratislava, fax: 02/43 426 336
mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Uzávierka prihlášok je 18 júna 2008

resp. po dohode s organizátormi.

(leták na stiahnuitie)

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline