Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Slovenské stavebníctvo čakajú ťažké skúšky. Do roku 2030 musia byť nové budovy bezemisné

22.06.2024 | Dekarbonizácia stavebníctva je dôležitým procesom. Nové opatrenia Európskej únie zaviedli prísnejšie kritériá pre energetickú hospodárnosť budov s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2030.

Veľká príležitosť

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska nevidí v dekarbonizácii len nutnosť, ale aj veľkú príležitosť a potenciál pre stavebníctvo do budúcnosti. Aj preto je zapojený do riešenia v niekoľkých európskych výskumných projektoch, ktoré sú zamerané na nové technológie či smart komunitné energetické systémy.

Hoci z krátkodobého hľadiska použitie bezuhlíkových materiálov a postupov prináša zvýšené náklady pre firmy, z hľadiska celkového životného cyklu stavieb budú celospoločenské náklady nižšie. „Nové technológie prinášajú úspory. Treba tu dobre rozlišovať počiatočné náklady na výstavbu a celoživotné náklady,“ dodáva prezident zväzu Pavol Kováčik.

Viac o tejto téme sa dozviete v článku Do roku 2030 musia byť nové budovy úplne bezemisné | TREND

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline