Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[konferencia] STRETNUTIE LÍDROV SLOVENSKÉHO STAVEBNÍCTVA 2024

Linkedin FB Post ZSPS

Pozývame Vás na mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem s názvom Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024, ktoré sa uskutoční 27.5.2024 od 09:00 – 12:15 v Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava, a ktorého odborným garantom je aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

Diskusia bude smerovaná primárne na:

 • Očakávanie nástupu novej stavebnej legislatívy – zákon strategických investíciách
 • Podpora stavebníctva pomocou verejných zákaziek a novela zákona verejnom obstarávaní
 • Nastavenie predvídateľného, trvalo udržateľného a systémového financovania investícií do dopravnej infraštruktúry
 • Ekonomický vývoj, vplyv na vstupy pre stavebnú výrobu a dopady na verejné zákazky
 • Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov stavebných firiem
 • Kľúčové investície a ďalší harmonogram rozvoja cestnej a železničnej dopravy
 • Digitalizácia stavebníctva - nevyhnutné zlo alebo pomocník pri stavebných procesoch?
 • Aktuálna situácia z pohľadu kľúčových zástupcov projektových firiem

Medzi pozvanými diskutujúcimi sú:

 • RÁŽ Jozef, minister dopravy Slovenskej republiky
 • ŠAŠKO Kamil, štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
 • CHOMA Igor, štátny tajomník, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
 • KUBOVIČ Peter, predseda Úradu pre verejné obstarávanie
 • KOVÁČIK Pavol, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a viceprezident Európskej federácie stavebného priemyslu
 • MACHÁČEK Filip, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Národná diaľničná spoločnosť a.s.
 • JAKUBOV Ján, člen predstavenstva, Slovenská komora stavebných inžinierov
 • KOHOUT Pavel, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s
 • MATEJ Ondrej, riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo
 • ŠINÁLY Róbert, generálny riaditeľ, EUROVIA SK, a.s. a viceprezident ZSPS
 • MAJERSKÝ Ján, managing director, PROMA s.r.o. a viceprezident ZSPS
 • LUKÁČ Branislav, konateľ spoločnosti, STRABAG s.r.o.
 • WLODZIMIRSKI Wojciech, project manager, BUDIMEX SA
 • MRÁZEK Milan, chief product officer, KROS a.s.

Registráciu ako aj ďalšie informácie o stretnutí nájdete na tomto odkazehttps://ceec.eu/konference/stretnutie-lidrov-slovenskeho-stavebnictva-2024/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline