Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavebníkom a výrobcom stavebnín pribudnú nové povinnosti, prísnejšie pravidlá sú už realitou

29.04.2024 | Hlavným cieľom Európskej únie je zabezpečiť, aby mali budovy nulové emisie. Do roku 2030 všetky nové a do roku 2050 aj všetky už existujúce

Európska komisia (EK) a Rada Európskej únie (EÚ) v týchto dňoch definitívne schválili európsku smernicu o energetickej náročnosti budov. Tým začína bežať dvojročné transpozičné obdobie pre členské štáty. Smernica však nehovorí len o energetickej náročnosti a znížení emisií z vykurovania budov. Rovnako rieši zníženie uhlíkovej stopy pri výstavbe a renovácii budov, teda pri výrobe a používaní stavebných materiálov. Staviteľom tak čoskoro pribudne nová povinnosť. Okrem energetického certifikátu bude potrebné sledovať aj uhlíkovú stopu všetkých použitých materiálov.

Revolúcia alebo evolúcia

Potreba energie na vykurovanie budov, teda emisie vznikajúce pri ich vykurovaní, budú sledovať úrady nielen pri novostavbách, ale aj pri renováciách. Tie spolufinancuje štát prostredníctvom zvýhodnených úverov alebo dotácií na zateplenie.

Požiadavky zo strany Únie sa budú prísnejšie upravovať postupne, aby sa výrobcovia stavebných materiálov, projektanti i realizátori stihli na zmeny pripraviť. Uhlíková stopa používaných materiálov si však vyžiada komplexnejšie znalosti a tiež transparentnosť zo strany výrobcov materiálov.

Objemovo najpodstatnejšiu časť pri výstavbe a renováciách budov tvorí tepelná izolácia. Tá v zime zabezpečuje ochranu domu pred únikmi tepla a v lete zas pred horúčavou.

Aby bolo možné celú stavbu zaradiť po novom medzi ekologickú a uhlíkovo neutrálne, treba sledovať práve parametre používaných tepelných izolácií. O aké vlastnosti ide, na to by mala dávať pozor aj laická verejnosť.

Celý článok aj s vyjadrením prezidenta ZSPS nájdete na https://www.trend.sk/ekonomika/stavebnikom-vyrobcom-stavebnin-pribudnu-nove-povinnosti-prisnejsie-pravidla-su-realitou

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline