Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Chýbajúcich odborníkov v logistike a doprave či IT špecialistov dopĺňajú cudzinci len čiastočne

26.2.2024 | Logistické firmy čoraz viac trápi nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, ktorí zvládajú technicky náročné logistické procesy, a to najmä v skladoch

Slovensko dlhodobo zápasí s nedostatkom odborníkov v logistike, stavebníctve, zdravotníctve či školstve. Vo všetkých spomínaných oblastiach chýbajú dokonca IT odborníci. Zvýšený dopyt predovšetkým po vodičoch nákladných vozidiel trvá navyše už niekoľko rokov.

Potrební odborníci na logistiku

Dopravné spoločnosti upozorňujú na problémy dlhodobo. Pritom logistika a preprava tovaru v rámci dodávateľských reťazcov je odbor, ktorý funguje ako krvný obeh spoločnosti. Len vďaka logistike majú ľudia takmer okamžite k dispozícii najrôznejšie druhy tovaru z rôznych kútov zeme. Vďaka pokračujúcemu rozvoju medzinárodného a elektronickému obchodu má logistika ako odbor stále väčší význam. Obchod, doprava a skladovanie tvorí až 15 percent celosvetového HDP.

Problémy s nedostatkom kvalifikovaných ľudí necíti len osobná a nákladná železničná doprava. V rámci cestnej nákladnej prepravy sú potrební predovšetkým vodiči kamiónov. Podľa údajov z ústredia práce na Slovensku v minulom roku 2023 chýbalo 12-tisíc vodičov.

„Priemerný vek profesionálneho vodiča na Slovensku prekročil 50 rokov a kategória vodičov nad 55 rokov predstavuje alarmujúcich 45 percent z celkového počtu vodičov,“ upozorňuje ministerstvo práce a sociálnych vecí. Naopak, nová generácia, respektíve kategória vodičov do 25 rokov predstavuje len štyri percentá z celkového počtu vodičov.

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/ekonomika/chybajucich-odbornikov-logistike-doprave-it-specialistov-doplnaju-cudzinci-len-ciastocne

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline