Miriam Bellušová, generálna sekretárka, Slovenský živnostenský zväz

Podnikateľské prostredie sa v roku 2024 oproti podmienkam z  predošlých rokov zatiaľ výrazne nezmenilo. Jedinou novou, skôr finančnou než administratívnou záťažou je zvýšenie percentuálnej sadzby odvodov na zdravotné poistenie.

Na druhej strane bol zvýšený limit obratu na uplatnenie sadzby dane z príjmu takzvaného mikrodaňovníka na 60-tisíc eur, čo možno vnímať pozitívne. Najväčšie byrokratické prekážky podnikatelia naďalej zaznamenávajú v oblasti mzdovej agendy, vykazovania DPH a  zabezpečovania povinností v súvislosti s BOZP. Ako nové prekážky pribudnú pre niektoré typy podnikov povinnosti v  súvislosti s  ESG reportingom.

Celý článok s vyjadrením prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Ing. Pavla Kováčika, PhD., MBA., si môžete prečítať na:
https://www.trend.sk/ekonomika/anketa-trendu-ake-byrokraticke-prekazky-skomplikuju-cinnost-zivnostnikov-roku-2024