Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Stavbárov miliónové dotácie nezachránia. Vyššie úroky prehĺbia nedostatok súkromných zákaziek

12.1.2024 |  Stavbári pozitívne vnímajú ambíciu vlády začať dobiehať investičný sklz a zdynamizovať investície smerujúce do ich sektora. Zároveň však varujú, že bez zrýchlenia stavebných procesov k žiadnemu zlepšeniu nedôjde

Rozdiel vo výkonoch stavebníctva za posledné štyri roky dosiahol na Slovensku v porovnaní s Poľskom 50 percent. Kým v Poľsku výkony narástli o 25 percent, na Slovensku klesli o 25 percent. Istú nádej na zlepšenie pre stavbárov znamenajú vyčlenené financie vo výške niekoľko sto miliónov eur z európskych zdrojov na podporu výstavby a modernizáciu diaľnic, ciest, mostov, ako aj na obnovu domov a verejných budov.

Nízky dopyt po stavebných prácach

Zastavenie niekoľkoročného prepadu stavebníctva na Slovensku v rokoch 2020 až 2022, teda v období kríz vyvolaných pandémiou a vojnou na Ukrajine, považujú odborníci za malý úspech. Ako však podčiarkuje prezident Zväzu Stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik, k spokojnosti máme ďaleko, lebo situáciu zhoršila inflácia a zdražovanie hypoték. Aj preto bol vývoj na Slovensku v porovnaní s okolitými štátmi výrazne horší.

„Keďže v roku 2023 priemyselná produkcia mimo stavebníctva v krajine rástla, veľmi nízky podiel stavebníctva na HDP sa ďalej znižoval. Výsledkom nie je nič iné ako výrazné zväčšenie investičného dlhu Slovenska, zhoršenie dostupnosti bývania a celkové zaostávanie Slovenska,“ upozorňuje odborník. Zároveň dodáva, že vzhľadom na doterajší vývoj logika naznačuje rast dopytu po stavebných výkonoch.

Na zlepšenie však nepostačia len financie z Európskej únie (EÚ). Problémová je podľa P. Kováčika hlavne predprojektová a projektová príprava verejných stavieb. Tá v posledných troch rokoch zaostávala. Zároveň prezident stavbárov poukazuje na nižší počet verejných obstarávaní stavebných prác v roku 2023, a to medziročne o viac než 30 percent. „Toto všetko bude limitovať dopyt po stavebných prácach vo verejnej výstavbe v tomto roku.“

Celý článok nájdete na https://www.trend.sk/ekonomika/tavbarov-stamilionove-dotacie-nezachrania-vyssie-uroky-prehlbia-nedostatok-sukromnych-zakaziek

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline