Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[epi.sk] Skončil sa druhý ročník EPI konferencie Stavebné právo

1.12.2023 | Posledný novembrový týždeň sa v Jasnej konala EPI konferencia Stavebné právo, na ktorej sa stretli zástupcovia novovzniknutého Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, odborníci z radov stavebníkov, architektov, statikov, advokátov. Účastníkom predstavili legislatívne zmeny súvisiace s reformou v oblasti výstavby a územného plánovania a odpovedali na množstvo otázok v panelových diskusiách.

Dlho očakávaná stavebná reforma sľubuje odstránenie nedostatkov doterajšej legislatívy, ktorá je v platnosti už takmer 5 desaťročí. Uzavrieť by sa tak mala dlhoročná séria pokusov o komplexnú zmenu, ktorá má priniesť výrazné zrýchlenie a zjednodušenie povoľovania výstavby. Jednou zo zmien bolo zriadenie Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Jeho predseda Martin Hypký našu EPI konferenciu, otvoril svojím príhovorom, Slavomíra Salajová následne objasnila prítomným aktuálny stav z pohľadu legislatívy a jednotlivé kroky, ktoré už boli a budú podniknuté.

Medzi ďalšími prednášajúcimi vystúpili tiež odborníci z praxe: Pavol Fürst z J&T REAL ESTATE, a. s., Tomáš Funtík, viceprezident BIM asociácie Slovenska, Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska či advokáti Eva Kováčechová a Peter Kotvan, ktorý bol zároveň odborným garantom konferencie.

V poradí už 3. ročník zameraný na stavebné právo sa bude konať opäť aj o rok. Viac informácií o ďalšom ročníku nájdete na webovej stránke: https://www.profivzdelavanie.sk/vyhladavanie/konferencie.

Prevzaté z https://www.epi.sk/clanok-z-titulky/skoncil-sa-druhy-rocnik-epi-konferencie-stavebne-pravo.htm

Ďalšie články ku konferencii nájdete na https://www.asb.sk/development/novinky-stavebnej-legislativy-predstavili-odbornici-na-epi-konferencii

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline