Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Potrebujú firmy cudzincov, prečo je ťažké zamestnať ich a je trh pripravený na ľudí z Ázie?

3.12.2023 | Predstavitelia sektorových zväzov na Slovensku upozorňujú, že o mnohých zahraničných uchádzačov o prácu krajina príde pre zbytočnú byrokraciu

Slovensko trpí nedostatkom pracovnej sily a všetko nasvedčuje tomu, že problém bude rásť. Krajina preto začína hľadať spôsoby, ako zaplniť prázdne pracovné miesta. Ako najrýchlejšie riešenie vyzerá angažovanie cudzincov najmä z krajín mimo Únie. TREND prináša stanoviská predstaviteľov zamestnávateľských zväzov, ktorí poukazujú na potrebu zmien legislatívy a vzdelávacieho systému.

Peter Sádovský, prezident Zväzu autobusovej dopravy

1. Jednoznačne áno, hoci by sme radi zamestnali viac domácich vodičov. Zahraniční vodiči pracujú v našom sektore už aj dnes a očakávame, že ich podiel bude narastať. Nedostatok vodičov je nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe.

2. Čo sa týka prekážok, najhorší je celkový čas, ktorý potrebujeme na prijatie zahraničného pracovníka. Na časový priebeh majú vplyv viaceré faktory, k tým najdlhším patrí získanie všetkých dokladov a povolení súvisiacich s pobytom a získanie kvalifikačnej karty vodiča podľa pravidiel Európskej únie.

3. Pri tretej otázke už nie je témou to, či sme pripravení alebo nie, nestojíme totiž pred takouto voľbou. Zahraniční pracovníci sú nevyhnutnosťou vzhľadom na nízky počet záujemcov o nedostatkové profesie a zlý demografický vývoj do budúcnosti. Či prídu zahraniční pracovníci z Ázie, z iných krajín Európy alebo odinakiaľ, nie je podstatné.

Patrik Benka, výkonný riaditeľ Asociácie železničných dopravcov Slovenska

1. Určite áno, železničný sektor má však viaceré výrazné špecifiká, takže to nebude jednoduché ani rýchle. Sú tu totiž pravidlá týkajúce sa psychologickej, zdravotnej a odbornej spôsobilosti, ktorá vyžaduje aj perfektné ovládanie slovenského jazyka. Najväčšie výpadky sú dnes a očakávame ich aj v budúcnosti pri pracovných pozíciách rušňovodič, vozmajster a vozňový elektrikár.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.trend.sk/trend-archiv/potrebuju-firmy-cudzincov-preco-je-tazke-zamestnat-ich-je-trh-pripraveny-ludi-azie

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline