Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Stavebníci: Účinnosť nového stavebného zákona by sa nemala odkladať

30.11.2023 | Medzi stavebníkmi prevláda názor, že treba nechať zákon vstúpiť do účinnosti. Myslí si to 52 % stavebných firiem oslovených do Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2023.

Bratislava 30. novembra (TASR) - Účinnosť nového stavebného zákona by sa podľa stavebníkov nemala odkladať, k vyššej konkurencieschopnosti by pomohlo, ak by v budúcom roku začal zákon platiť. Vyplynulo to zo záverov Stretnutia lídrov slovenského stavebníctva, ktoré sa konalo v utorok (28.11.) v Bratislave. Stavební lídri tak reagovali na plány vlády posunúť účinnosť novej stavebnej legislatívy, ktorá by mala začať platiť v apríli budúceho roka.

Medzi stavebníkmi prevláda názor, že treba nechať zákon vstúpiť do účinnosti. Myslí si to 52 % stavebných firiem oslovených do Polročnej štúdie slovenského stavebníctva H2/2023, ktorú vypracovala analytická spoločnosť CEEC Research. Prípadné odloženie účinnosti zákona by podľa stavebníkov znamenalo len odkladanie problému na ďalšie roky.

"Každá vláda mala v programovom vyhlásení nový stavebný zákon. Bol som milo prekvapený, že sa podarilo konečne prijať novú legislatívu, pretože už dlhé roky za komoru tlačíme na to, ako je možné skrátiť procesy, ktoré je možné vybaviť paralelne, nie sériovo. Posunutie účinnosti znamená, že všetko bude stratené, vrátime sa zase do roku 1999 a ďalej budeme projekty na úrad nosiť ako balíky papierov," uviedol predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.

Novú stavebnú legislatívu by od apríla 2024 rád videl v platnosti aj prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik. "Nový stavebný zákon prinesie celý rad zmien za účelom zefektívnenia a zvýšenia predvídateľnosti procesov územného plánovania, povoľovania stavieb, podmienok výstavby a prevádzky. Vytvára podmienky pre rozsiahlu digitalizáciu procesov povoľovania, čím sa aj výrazne zníži subjektívnosť rozhodovania a zvýši predvídateľnosť," uviedol Kováčik.

Na účinnosť novej legislatívy je pripravený aj Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR. Podľa podpredsedníčky UUPV SR Miloty Sidorovej majú za sebou dva roky participácie a vysporiadania tisícov pripomienok a rozporov. "Prípadný odsun je čisto politickou otázkou. Informačný systém Urbion, ktorý je nosným prvkom digitalizácie, pripravujeme do praxe postupne od apríla 2024. Koncovkou bude záver marca 2032, keď bude digitálne 100 % územných plánov," reagovala Sidorová.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/stavebnici-ucinnost-noveho-stavebn/758155-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline