Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[noviny.sk] Stavebná revolúcia, ako ju jej tvorcovia nazvali, ani zďaleka nenadchla všetkých

31.10.2023 | Roky sa čakalo na veľkú zmenu stavebných zákonov - až sa to napokon podarilo bývalej vláde. Stavebná revolúcia - ako ju jej tvorcovia nazvali, ani zďaleka nenadchla všetkých. Okrem zefektívnenia boja proti čiernym stavbám má vraj priniesť zrýchlenie procesov a vznikol aj nový úrad. Zákon má platiť od apríla, no vyzerá to tak, že s novou vládou prídu i zmeny.

Zákon schválila ešte bývalá vláda a nový úrad, pod ktorý majú prejsť mnohé kompetencie pri stavebných konaniach, je už zriadení a buduje sa. Napriek tomu Združenie miest a obcí SR trvá na tom, že ak by sme od apríla začali fungovať podľa nového zákona, bude to katastrofa, a preto rokujú s ministrom dopravy. Zväz stavebných podnikateľov ale katastrofu nečaká. "Viete, že to nie je naše dieťa. My sme toto dieťa dostali aj s veľkou kolískou. To dieťa je pocikané aj pokakané. Tak to musíme aj poutierať, aj poprebaľovať. Dúfam, že potom to bude fungovať," reagoval premiér Robert Fico. "Bol spravený ako zmena pre zmenu v mnohých veciach. On nebol ako pravidlá cestnej premávky a poviete si, že ich ideme zlepšiť lebo majú nejaké problémy. Čo stavebný zákon, samozrejme, má. On bol taký, že ideme ich zmeniť tak, že odteraz sa bude jazdiť vľavo namiesto vpravo a hlavná cesta bude červený kruh," vyjadril sa podpredseda ZMOS Martin Chren. "Zákon určite netreba odkladať na účinnosti, ale tie drobné nedostatky, ktoré sú, a ktoré evidujeme, tie sa dajú odstrániť aj bez odkladania účinnosti. Myslíme si, že odkladanie účinnosti by bola škoda lebo Slovensko nutne potrebuje urýchliť povoľovacie procesy," konštatoval Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov na Slovensku. 

Zdá sa, že definitívny koniec stavebnej revolúcie to teda nebude. Zákon ale zjavne čakajú nejaké úpravy. Ako to vidí autor zákona ex vicepremiér pre legislatívu Štefan Hollý sme sa nedozvedeli, nepodarilo sa nám s ním spojiť. Robert Fico ale dodal, že diskutovali aj s ním. Či účinnosť zákona v niektorých častiach bude skutočne odložená dnes ale ani nový minister ešte prezradiť nechcel. Že sa o tom ale diskutuje v relácii Analýzy na JOJ 24 potvrdil podpredseda ZMOS. "My už máme aj na expertnej úrovni rokovania s novým ministrom dopravy, kde sa o tom bavíme, a zatiaľ odpoviem tak, že všetky tri vládne strany sa pred voľbami v memorande zaviazali odložiť účinnosť novej stavebnej legislatívy najmenej na dva roky, a zároveň tento čas využiť na to, aby bola zásadne prepracovaná," vyjadril sa Martin Chren.

"Nevnímame, že by bolo ohrozenie nejakej činnosti, ktorá nie je vyriešená. Tie ťažkosti iste, že budú bude ich veľa, ale tie budú aj o rok aj o dva, keď odložíme, pretože sme takí. Preto si myslím, že treba do toho vstúpiť a tam, kde sú problémy treba to riešiť. Máme na to ešte pol roka," reagoval Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov na Slovensku. "Pokiaľ ide o problematiku stavebného úradu, ministerstvo je pripravené po inventúre, ktorú teraz skončí, realizovať drobné zmeny, ktoré by sme zrealizovali v čase, pani redaktorka, kým zákon nenadobudne účinnosť, lebo zákon je platný, ale nie účinný. Takže môžeme do neho ešte vstupovať. Čakáme takú upravovaciu novelizáciu. Budeme to robiť v skrátenom konaní. Na to je ešte priestor," uzavrel premiér. 

Prevzaté z https://www.noviny.sk/slovensko/852071-stavebna-revolucia-ako-ju-jej-tvorcovia-nazvali-ani-zdaleka-nenadchla-vsetkych

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline