Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[trend.sk] Eurosmernica o energii z OZE prinesie zmeny aj v elektromobilite, tvrdia stavební podnikatelia

23.10.2023 | Novinkou, ktorá smernica zavádza, je, že domácnosti budú môcť prebytočnú energiu ponúknuť na otvorenom energetickom trhu

Novela smernice EÚ o energii z obnoviteľných zdrojov (OZE) prinesie zmeny nielen v cieľoch využívania obnoviteľnej energie, ale aj v elektromobilite. Upozornili na to zamestnávatelia združení v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.

Zväz pripomenul, že začiatkom októbra bola prijatá revidovaná smernica o energiách z obnoviteľných zdrojov, jednotlivé členské štáty EÚ budú mať na jej transpozíciu do vnútroštátneho práva 18 mesiacov. Po novom si napríklad musia stanoviť cieľ, koľko elektrickej energie vyrobia z obnoviteľných zdrojov umiestnených na budovách alebo v ich tesnej blízkosti. Zároveň budú musieť zvýšiť aj podiel OZE na vykurovanie budov - do roku 2030 sa totiž očakáva až 49-percentný podiel obnoviteľných zdrojov použitých práve na kúrenie.

Novinkou, ktorá smernica zavádza, je, že domácnosti budú môcť predať svoju prebytočnú energiu na trhu iným domácnostiam, či dokonca ju ponúknuť na otvorenom energetickom trhu. „Zväz stavebných podnikateľov Slovenska sa na túto výzvu v predstihu pripravoval v rámci projektu Zelenej dohody pre budovy. V tejto súvislosti sme pripravili konkrétne opatrenia na zvýšenie investícií spotrebiteľov v rezidenčnom sektore do obnoviteľnej energie a tiež zvýšenie spotreby vlastnej produkovanej energie v budovách," vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Ten považuje za kľúčové, aby sa skrátili povoľovacie konania pre nové projekty solárnej a veternej energie. „Aktívne spolupracujeme s partnermi v susednom Česku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Taliansku či Portugalsku. Podieľame sa na príprave energetických riešení pre budovy, ktoré integrujú opatrenia v oblasti energetickej efektívnosti s lokálnou produkciou elektrickej energie, jej úložiskami, elektromobilitou a manažmentom flexibility, s cieľom dekarbonizovať jej zdroje pre energetické systémy," podčiarkol Kováčik.

Partneri projektu BungEES chcú podľa neho ponúknuť tieto systémy viac ako 10 miliónom klientov. Plánujú preto aj masívne preškolenie viac než 30-tisíc odborníkov, ktorí sa budú na projektovaní, realizácii, údržbe, testovaní a ďalšom rozvoji týchto systémov v jednotlivých krajinách podieľať. „Tieto aktivity sú realizované v rámci projektu REPowerE(d)U, ktorý si prepožičal názov z akčného plánu EÚ zameraného na akceleráciu náhrady zemného plynu v energetickom mixe budov," doplnil prezident ZSPS. Dodal, že niektoré členské krajiny EÚ navyše pristúpili k zákazu budovania plynových prípojok do nových budov. Štúdia zo Spojených štátov amerických totiž preukázala, že využívanie zemného plynu na varenie je škodlivé pre ľudské zdravie.

Prevzaté z https://www.trend.sk/spravy/eurosmernica-energii-oze-prinesie-zmeny-aj-elektromobilite-tvrdia-stavebni-podnikatelia

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline