Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Pozvánka] Vstupné školenia v rámci certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb

Zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. apríla 2024 prináša viaceré významné zmeny doterajšej stavebnej praxe. Jednou z nich, a to mimoriadne významnou z hľadiska bezpečnosti a kvality výstavby je zavedenie kategórie vyhradených stavieb.

Zákon výslovne uvádza, že vyhradenou stavbou je budova alebo inžinierska stavba, ktorá je technologicky náročná alebo konštrukčne neobvyklá, ktorá z hľadiska rozsahu stavebných prác a technológie stavebných prác a použitých stavebných výrobkov kladie zvýšené nároky na organizovanie výstavby, na koordináciu činností vo výstavbe a na potrebné technické vybavenie zhotoviteľa stavby.

Z ďalších ustanovení tohto zákona vyplýva, že generálnym zhotoviteľom stavby tejto kategórie môže byť len zhotoviteľ, ktorého systém manažérstva bol auditovaný a získal certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby podľa certifikačnej schémy vyjadrenej v dokumente „Národný dokument: Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb. Požiadavky na systém manažérstva“ (ďalej len „národný dokument“).

ZSPS v záujme racionálneho a  kvalitného zavedenia systému auditu a certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb pripravil 6. novembra 2023, v priestoroch ZSPS, ďalšie vstupné školenie pre manažment stavebných firiem, uchádzajúcich sa o certifikát systému manažérstva zhotoviteľa vyhradenej stavby.

Informácie o školení ako aj registráciu nájdete na nasledovnom odkaze: https://vyhradenestavby.sk/skolenie/6-11-2023-skolenie-zhotovitelov/

Absolventi školenia dostanú osvedčenie o absolvovaní školenia.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline