Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[Tlačová správa] STAVEBNÍCTVO MENÍ PRAVIDLÁ HRY. MUSÍ SA PRISPÔSOBIŤ NOVÝM VÝZVAM A ČELIŤ BUDE VIACERÝM PREKÁŽKAM

V Bratislave, 12. 10. 2023 | Enormný nárast cien materiálu, spriemyselnenie stavebnej výroby či smart energetické služby. Aj toto boli niektoré z tém, o ktorých diskutovali odborníci z rôznych oblastí stavebníctva počas konferencie „Stavebníctvo vo svete sa mení závratnou rýchlosťou. Ako sa zmeníme my?“ Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v spolupráci s európskymi projektami GreenDeal4Buildings, DoubleDecker, BungEES a REPowerE(d)u predstavil aktuálne výzvy, ktorým dnes stavebníctvo čelí. 

Odborníci z rôznych oblastí stavebníctva, štátnej i verejnej správy, sa na stretnutí s medzinárodnou účasťou venovali prioritne trom panelom. Tie boli podľa prezidenta ZSPS Pavla Kováčika zamerané na inovácie stavebnej výroby, smart energetické služby či vzdelávanie v odvetví na najbližších sedem rokov. „Diskutovali sme aj o symbióze ľudí s robotmi podporovanej rozšírenou realitou a umelou inteligenciou. Riešili sme novú stavebnú legislatívu, bytovú politiku či obnovu budov,“ vysvetľuje Kováčik. Stavebníctvo podľa jeho slov stojí nielen pred veľkou zmenou vo využívaní nových technológií, ale musí zmeniť aj celé fungovanie rezortu a myslenia. Posledná časť podujatia bola zároveň verejnou časťou 38. riadneho valného zhromaždenia jedinej profesijnej a zamestnávateľskej organizácie stavebných podnikateľov na Slovensku.

Jednou z hlavných tém bola implementácia Európskej zelenej dohody na Slovensku, v rámci projektu „Zelená dohoda pre budovy financovaného programom Európskej únie (EÚ) Horizont Európa. Práve stavebný sektor je pri zelenej dohode kľúčovým segmentom. „Slovensko nutne potrebuje redefiníciu  celospoločenských priorít a priorít novovznikajúcej vlády v oblasti výskumu a vývoja smerom k aplikovanému výskumu, vývoju inovácií v stavebníctve a podpore ich presadenia v praxi,“ upozorňuje prezident ZSPS, Pavol Kováčik.

Odborníci tiež diskutovali o nových konceptoch smart energetických služieb, o úložiskách energie či o flexibilite riešení v rámci projektu BungEES, financovaného programom EÚ LIFE. Odborníci nešetrili kritikou súčasného, pre štát nevýhodného, nastavenia štedrých dotácií pre obnovu verejných budov. Súkromný sektor môže prostredníctvom garantovaných energetických služieb pokryť až 30% investícií do modernizácie verejných budov, a tým významne prispieť k vyššej kvalite projektov. Zároveň tak zabezpečí zvýšenie počtu obnovovaných budov a efektívnejšie využitie kapacít stavebného sektora. Výhodou navrhovaného postupu je, že časť investície bude splatená z úspor nákladov na energie.

Počas konferencie sa odborníci zhodli, že podnikateľské subjekty sa musia rýchlo zorientovať v udržateľnom investovaní, aby splnili základnú podmienku, a tou je konkurencieschopnosť. Dôležitú úlohu v nej bude zohrávať digitalizácia stavebníctva, automatizácia, robotizácia či umelá inteligencia. „Lepší prístup energetických spoločenstiev ku kapitálu súvisí aj s posunom investorov a finančných domov smerom k udržateľným investíciám v zmysle taxonómie EÚ, ktorá špecifikuje technické podmienky na predmet investície,“ vysvetľuje Kováčik. V praxi to znamená, že investície, ktoré nezodpovedajú týmto podmienkam budú mať menšiu šancu získať financovanie.

Kľúčovou témou bolo aj potrebné vzdelávanie v kontexte využitia digitálnych technológií. Práve rozšírená realita by mala byť podľa odborníkov na stavebných školách hlavným nástrojom digitálnej výučby. ZSPS upozornil, že štát by mal zabezpečiť na stavebných školách nové vzdelávacie programy, vrátane technického vybavenia. Výučba by mala simulovať procesy prípravy, postupy a stavebnotechnické riešenia výstavby i obnovy budov. Nové vzdelávacie programy sú podľa zväzu pripravené, je ich potrebné už len implementovať na všetky odbory. „Zamestnávatelia v stavebníctve čelia prekážkam pri zapájaní sa do vzdelávacieho procesu. Takáto spolupráca je komplikovanejšia,“  spresňuje prezident ZSPS. Odborníci sa na konferencii venovali aj umelej inteligencii a jednej z jej technológii, ktorá ju využíva,  čo je digitálne dvojča. Práve umelá inteligencia by totiž mohla zlepšiť napríklad proces plánovanie stavby a bezpečnosť na stavenisku.

Konferenciu uzavrela časť o aktuálnom vývoji stavebníctva na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami a EÚ. Zväz konštatoval nepriaznivý vývoj produkcie za posledné roky v porovnaní s okolitými štátmi či  enormný nárast cien stavebných materiálov v dôsledku inflácie a energetickej krízy. Odborníci diskutovali aj o zastavení verejných stavebných projektov a o obavách z nedotiahnutia procesu povoľovania stavieb s EIA, ktorý je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Témou bola aj stavebná legislatíva, kde stavbári zaznamenali úspechy v podobe prijatia dvoch zásadných zákonov: o územnom plánovaní (zákon č. 200/2022 Z.z.) a o výstavbe (zákon č. 201/2022 Z.z.). Tie vznikli v úzkej spolupráci s odbornou verejnosťou. Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Martin Hypký informoval prítomných o aktuálnom stave príprav. „Musíme dokončiť prípravu a  schváliť vyhláškový aparát tak, aby oba zákony mohli vstúpiť do účinnosti v apríli budúceho roka,“ uzavrel diskusiu prezident ZSPS Pavol Kováčik.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline