Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] ZSPS:Pri rozvoji železníc treba využiť aj možnosti súkromného kapitálu

25.9.2023 | ZSPS poukázal na to, že roky zanedbávaná výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry na Slovensku si v najbližších rokoch vyžiada rýchly reštart stavebných aktivít v celej krajine.

Bratislava 25. septembra (TASR) - Pri rozvoji železníc na Slovensku a v Česku treba využiť aj možnosti súkromného kapitálu. Pri rastúcej inflácii totiž eurofondy a štátny rozpočet už stačiť nebudú. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na to poukázal v novej odbornej publikácii Využitie PPP v železničnej infraštruktúre, ktorú pripravili spolu s českými partnermi Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry, Správou železníc a európskymi odborníkmi. Informovalo o tom tlačové oddelenie ZSPS.

"Práve železnice totiž budú v nasledujúcom období zohrávať kľúčovú úlohu pre konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky a pri prechode na bezemisnú a udržateľnú dopravu. Moderná železnica bude nielen formovať dopravné trendy, ale otvorí aj potenciál prekresliť demografickú a hospodársku mapu celej strednej Európy," vysvetlil prezident ZSPS Pavol Kováčik.

ZSPS poukázal na to, že roky zanedbávaná výstavba a údržba dopravnej infraštruktúry na Slovensku si v najbližších rokoch vyžiada rýchly reštart stavebných aktivít v celej krajine. K tomu budú potrebné rozsiahle personálne, materiálové, technologické i finančné zdroje a ich profesionálna organizácia a koordinácia. "Bez potrebných zmien v legislatíve, investícií do technológií, materiálu či kvalifikovanej pracovnej sily to však nepôjde," vysvetľuje ZSPS.

Ako doplnil Kováčik, v súčasnosti sa vytvára nová podoba modernej železnice na ďalších 100 rokov. Práve železnice budú v budúcnosti zabezpečovať podstatnú časť dopravy, skracovať čas cestovania do práce či do a zo zahraničia. "Rýchlosť, akou budú nové projekty pripravené, zrealizované a sprevádzkované bude rozhodujúca pre finančnú podporu z Európy," dodáva.

ZSPS ako príklad uvádza susedné Poľsko a pobaltské krajiny, ktoré pripravujú stovky kilometrov nových vysokorýchlostných tratí. "Avšak im sa na rozdiel od Slovenska a Česka už v minulosti podarilo zefektívniť povoľovacie a majetkovo-právne procesy i legislatívu, vďaka čomu sa príprava ich dopravných stavieb niekoľkonásobne zrýchlila," priblížil Kováčik s tým, že práve takýmto príkladom by sa malo inšpirovať aj Slovensko.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/zspspri-rozvoji-zeleznic-treba-vyuzi/742918-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline