Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[tzbportal.sk] Združene výrobcov murovacích materiálov podporilo deklaráciu na podporu remesiel

Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel.

Stavebné malé a stredné podniky zažívajú alarmujúci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v stavebných profesiách. Slovenský živnostenský zväz, Cech strechárov Slovenska a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska preto v spolupráci so zástupcami odborných škôl a odborníkmi z praxe prijali Spoločnú deklaráciu na podporu stavebných remesiel, ktorú predložili Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvu hospodárstva SR a Ministerstvu dopravy SR. Rovnako ju predložili predstaviteľom politických strán, ktoré kandidujú v blížiacich sa voľbách do Národnej rady SR s cieľom pretaviť ju do ich politických programov, aby sa zmeny v oblasti vzdelávania pre stavebné a remeselné učebné odbory stali prioritou novej vlády.

Xella Slovensko sa ako člen Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) k podpore deklarácie hlási. „ZVMM vyslovila podporu spoločnej Deklarácii Slovenského živnostenského zväzu, Cechu strechárov Slovenska a Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a odborných škôl a našu svoju podporu zdôvodňujeme tým, že nás rovnako znepokojuje dlhodobo pretrvávajúca a naďalej sa prehlbujúca kritická situácia na stredných odborných školách stavebného zamerania, ktorá sa prejavuje neustálym poklesom počtu žiakov na týchto školách, čo má za následok nedostatok kvalifikovaných pracovníkov na stavbách a vo výsledku hrozí až zánikom niektorých remesiel na Slovensku. Súhlasíme s navrhovanými opatreniami, zakotvenými v spoločnej deklarácii a zároveň ponúkame svoju odbornú pomoc pri ich presadzovaní do života. Veríme, že aj vďaka týmto opatreniam sa nám môže podariť zvrátiť tento nepriaznivý trend a prispieť tak k záchrane stavebných remesiel na Slovensku,“ povedal predseda ZVMM a vedúci oddelenia technickej podpory Xella Slovensko Ing. Martin Mihál. 

Prevzaté z https://tzbportal.sk/zdruzene-vyrobcov-murovacich-materialov-podporilo-deklaraciu-na-podporu-remesiel/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline