Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Zamestnávatelia žiadajú stiahnuť novelu Zákonníka práce, majú viacero pripomienok

28.7.2023 | Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý vypracovalo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Eurosmernica z roku 2014

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy a Republiková únia zamestnávateľov však s týmto návrhom zásadne nesúhlasia a žiadajú ho stiahnuť z legislatívneho procesu.

„Návrh vnímame ako nedomyslený a „od stola“. Predmetnú problematiku predkladateľ novely so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska ako reprezentatívnym združením stavebných podnikateľov na Slovensku ani len nekonzultoval,“ odkázala rezortu Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD).

Rezort práce podľa asociácie nevytvoril priestor zväzu stavebných podnikateľov a jeho sociálnemu partnerovi Integrovanému odborovému zväzu na prerokovanie uvedenej problematiky v rámci sociálneho dialógu. Upozorňuje na to, že ide o transpozíciu eurosmernice z roku 2014.

„Dnes po deviatich rokoch je situácia na stavebnom trhu Európskej únie výrazne zmenená, predovšetkým v dôsledku narastajúceho nedostatku ľudských zdrojov,“ tvrdí APZD.

Právo regresu dodávateľa služby

Zamestnanci sú dnes podľa asociácie najcennejším bohatstvom každej stavebnej firmy, preto zámerné nevyplatenie miezd nedáva zmysel.

„Ani odborári v súčasnosti tento problém už nevnímajú ako prioritný. Taktiež je v záujme dodávateľa stavby mať spoľahlivých, kvalitných a odborných subdodávateľov, pretože sú súčasťou úspešného podnikania,“ uviedla asociácia v zásadnej pripomienke.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) nespochybňuje povinnosť transpozície európskeho práva do národnej legislatívy, ale zásadne nesúhlasí s predloženým návrhom, ktorým je transpozícia navrhovaná.

„Nami uvádzané pripomienky treba vnímať ako argumentačné odôvodnenie neudržateľnosti predloženého návrhu novely,“ uviedla RÚZ. V novele Zákonníka práce zamestnávateľom chýba právo regresu dodávateľa služby voči zamestnávateľovi zamestnanca, ak vyplatí jeho zamestnancovi mzdu.

Výhrady Európskej komisie

Novela podľa RÚZ vychádza z predpokladu, že zodpovednosť dodávateľa služby za mzdu zamestnanca jeho subdodávateľa bude založená tým, že dodávateľ služby nezaplatil subdodávateľovi cenu vykonaného plnenia a subdodávateľovi tak chýbali finančné zdroje na vyplatenie mzdy.

„Novela opomína fakt, že splatnosť ceny plnenia subdodávateľa môže byť s dodávateľom služby dohodnutá tak, že z nej prirodzene nebude môcť financovať mesačne vyplácané mzdy svojim zamestnancom,“ upozorňuje zamestnávateľská únia.

Návrhom novely pracovného kódexu ministerstvo práce reaguje na výhrady Európskej komisie, ktorá upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s príslušným článkom európskej smernice o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Novelou Zákonníka práce sa tak má rozšíriť subdodávateľská zodpovednosť za nevyplatenie mzdy pri stavebných prácach.

Dodávateľ služby má zodpovedať na vyplatenie mzdy alebo jej časti najviac v sume minimálnej mzdy patriacej za každú hodinu práce, ktorou sa zamestnanec podieľal na kontrakte svojho zamestnávateľa. Túto mzdu poskytne dodávateľ v rozsahu tzv. „čistej“ mzdy a dodávateľ služby nebude zodpovedný za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca. Zamestnávateľ bude naďalej zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a za výkon zrážok.

Prevzaté z https://sita.sk/zamestnavatelia-ziadaju-stiahnut-novelu-zakonnika-prace-maju-viacero-pripomienok/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline