Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[rtvs.sk] K veci: Vláda hľadá peniaze na opravu cestných mostov

13.6.2023 | Vláda hľadá peniaze na opravu cestných mostov | Hostia: Martin Hudcovský (ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave) a Pavol Kováčik (prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska). | Cestný most v Seredi je v havarijnom stave, Slovenská správa ciest ho musela úplne uzavrieť, plánuje ho zbúrať a postaviť nový. Najkratšia obchádzka trvá osem minút, bezplatná raz toľko. Nový most skôr ako o jeden a pol roka stáť nebude. Podobná situácia môže prakticky kedykoľvek nastať na stovkách cestných mostov. Každý desiaty z viac ako osem tisíc mostov je vo veľmi zlom alebo v havarijnom stave. Nájsť model financovania na opravu je jednou z vládnych priorít, do úvahy prichádza aj spolupráca so súkromníkmi formou PPP projektov. Je to pre štát výhodný spôsob financovania opráv? Je na stavebnom trhu dostatok záujemcov a kapacít? | Moderuje: Kristína Braxatorová; | V premiére každý pracovný deň v Rádiu Slovensko po 18:30. Diskusiu K veci pripravuje RTVS - Slovenský rozhlas, Rádio Slovensko, SRo1.

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1092/2075564

Vyjadrenie prezidenta, Pavla Kováčika, začína od 5:50.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline