Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[tasr.sk] Žilina: Žiaci stredných odborných škôl súťažia v oblasti BOZP

8.6.2023 | Žilina 8. júna (TASR) - Žiaci z 13 stredných odborných škôl (SOŠ) si vo štvrtok otestujú znalosti z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) na celoštátnej súťaži v Žiline. Podľa hovorkyne Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Martiny Nemethovej prispieva súťaž, ktorú organizuje Integrovaný odborový zväz (IOZ), k výchovno-vzdelávacej a praktickej príprave mladých ľudí na budúce povolanie.

Na 48. ročníku súťaže preveria žiakov v priestoroch SOŠ stavebnej otázky zo všeobecných predpisov na zabezpečenie BOZP a praktické simulované situácie. Cieľom súťaže je prevencia pred nežiaducimi udalosťami na pracoviskách, osvojenie si vedomostí z oblasti BOZP a súvisiacich predpisov, vštepovanie zásad ochrany vlastného zdravia aj zdravia kolegov v pracovnom procese a uplatňovanie získaných teoretických vedomostí v praxi, respektíve v zamestnaní po ukončení štúdia, informoval IOZ. Na základe výsledkov organizátor vyhlási prvé tri najlepšie stavebné školy v súčinnosti so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, prvých troch najúspešnejších jednotlivcov a prvé tri školy v absolútnom poradí. V záujme objektívneho posudzovania znalostí súťažiacich je porota zložená z odborníkov, aktívne činných v oblasti BOZP, doplnil IOZ. Pripomenul, že od 37. ročníka súťaže oslovuje okrem SOŠ v odvetví stavebníctva aj školy technického zamerania, automobilového priemyslu, polytechnického sektora, obchodu a služieb a lesníctva.

Prevzaté z https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023060800000161

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline