Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Modernizácia stavebníctva zvýši náklady na výstavbu aj kvalitu budov, predpokladá prezident ZSPS

9.4.2023 | Nové požiadavky na stavebné výrobky a stavebné práce v rámci nevyhnutnej modernizácie tohto odvetvia budú znamenať aj vyššie požiadavky na kvalifikáciu remeselníkov, stavebných inžinierov a projektantov.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik očakáva, že využívanie sofistikovaných materiálov a digitálnych technológií v súvislosti s transformáciou stavebníctva logicky zvýši aj náklady na výstavbu.

Lepšia vnútorná klíma

Na druhej strane to prináša novú kvalitu postavených budov. Budú s nulovou spotrebou energií, budú mať podstatne lepšiu vnútornú klímu, povedal pre agentúru SITA šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve.

Náklady určite vzrastú a budú rásť, ale budú prinášať novú pridanú hodnotu aj pre budúce generácie, pretože sa budeme správať šetrnejšie, poznamenal Kováčik.

Nižšie štandardy na Slovensku

Predpokladá, že viac kvalifikovaní stavební pracovníci budú oproti súčasnosti lepšie platení. Na Slovensku v porovnaní s inými štátmi na západ od nás bolo stavebníctvo poznačené nízkou cenou práce, nízkou kvalifikáciou pracovníkov aj nízkou produktivitou práce, upozornil Kováčik.

V stavebnom sektore dlhodobo chýbajú kvalifikovaní pracovníci vo viacerých profesiách, čo je aj dôsledkom nižších miezd v porovnaní s ich priemernou úrovňou v slovenskom hospodárstve a iných odvetviach.

Prevzaté z https://sita.sk/vrealitach/modernizacia-stavebnictva-zvysi-naklady-na-vystavbu-aj-kvalitu-budov-predpoklada-prezident-zsps/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline