Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[sita.sk] Podpora vzdelávania v stavebníctve na CONECO 2023 formou zaujímavých sprievodných akcií

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

V stavebníctve bude na Slovensku chýbať v roku 2025 až 19-tisíc pracovných síl. Aj z tohto dôvodu Zväz stavebných podnikateľov Slovenska organizuje spolu s partnermi na medzinárodnom veľtrhu CONECO 2023 viacero sprievodných akcií, ktorých cieľom je podporiť vzdelávanie v stavebníctve na stredných a vysokých školách.


Stavebníctvo sa v súčasnosti borí s viacerými vážnymi problémami. Jedným z nich je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prognózy pre tento sektor sú viac ako nelichotivé. Dodatočná potreba pracovnej sily v období rokov 2021 – 2025 bude potrebná na úrovni 20,5 tisíc osôb, pričom v priemere 63% z nich budeme musieť nahradiť existujúcu pracovnú silu, čo predstavuje približne 2,6 tisíc ročne. Až 91% absolventov sa uplatňuje v inom odvetví ako v stavebníctve, z čoho vyplýva, že do roku 2025 bude nedostatok absolventov vo výške 19-tisíc osôb.

Podpora vzdelávania na veľtrhu CONECO 2023

Nezáujem absolventov o stavebníctvo je jedným z dôvodov, prečo Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) organizuje spolu s partnermi na 42. ročníku medzinárodného veľtrhu CONECO 2023 spojeného s 32. ročníkom Racioenergia sprievodné podujatia, ktoré majú prostredníctvom statických prezentácií od 22. – 24. marca 2023 v hale A1 v bratislavskej Inchebe predstaviť návštevníkom pokrok vo vzdelávaní ako aj možnosti uplatnenia vzdelávania v stavebnom priemysle. Prezentovať rôzne ukážky bude spolu 11 významných stredných priemyselných odborných škôl na Slovensku, ako aj stavebné fakulty z Košíc a Žiliny.

Účastníci sa budú môcť zoznámiť s virtuálnou a zmiešanou realitou, 3D projekciou inžinierskych a pozemných konštrukcií, s meračskou technikou, geodetickými stanicami, zapájaním obnoviteľných zdrojov energie, ukážky prác v 3D programoch a tiež s inovatívnou montážou modulu bytovej jednotky – kúpeľne s WC a technickou miestnosťou.

Prezentácia vzdelávania v stavebníctve sa organizuje aj vďaka širokej podpore a ochote spoločnosti Incheba, a.s., ktorá organizuje veľtrh.

Medzinárodný veľtrh CONECO 2023  sa bude konať v dňoch  22. – 25. marca v bratislavskej Inchebe. Okrem zaujímavých prezentácií stredných a vysokých škôl sa môžete tešiť na bohatý sprievodný program vo forme medzinárodných súťaží, workshopov, konferencií a iných podujatí.

Najzaujímavejšie akcie na CONECO 2023

  • Workshop: Verejné obstarávanie energeticky efektívnych verejných budov,
  • konferencia Fórum Slovenského stavebníctva 2023,
  • ukážky digitálneho vzdelávania  prostredníctvom prezentácie vzdelávania v stavebníctve na stredných a vysokých školách,
  • súťaž Majstrovstvá Slovenska strechárskych remesiel žiakov odborných škôl s medzinárodnou účasťou,
  • súťaž Majstrovstvá Slovenska maliarskych remesiel žiakov odborných škôl. 

Nájdete tu aj simulátor bagru a stánok Zväzu.

Stavebníctvo je jedno z rozhodujúcich odvetví slovenskej ekonomiky, podľa ktorého sa hodnotí aj rozvoj samotného štátu. Preto nebuďme ľahostajní k tejto problematike a využime možnosť načerpať množstvo inšpirácie, rád, odporúčaní na aktuálne témy v segmente stavebníctva na veľtrhu CONECO 2023.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline