Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[odpady-portal.sk] Toto sú tri najväčšie výzvy pri recyklácii stavebného odpadu

18.10.2022 | Cena stavebného recyklátu odráža jeho kvalitu a náklady na úpravu vstupného materiálu.

Budúcnosť stavebných materiálov má byť založená na ich recyklovateľnosti. Nielen legislatívna povinnosť recyklácie, ale aj ekonomická výhodnosť používania recyklátov má vyústiť do zníženia produkcie najobjemnejšej časti všetkého odpadu.

Motivovať stavebné firmy k reálnemu zhodnocovaniu stavebných odpadov nebude ľahké. Hoci legislatívne podmienky sa novelou zákona o odpadoch zmenili, firmy sa budú stále rozhodovať aj na základe ekonomických faktorov, ktoré ozajstnej recyklácii nie vždy prajú.

O problémoch a výzvach pri využívaní, zhodnocovaní a recyklácii stavebného odpadu hovorila na konferencii Odpadové hospodárstvo 2022 Zuzana Krajčovičová, envirošpecialistka Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

V článku sa dozviete:

  • ktoré tri faktory najviac ovplyvňujú recykláciu stavebného odpadu,
  • od čoho závisí cena recyklovaného materiálu,
  • prečo kvalita recyklátu nie je vždy na požadovanej úrovni,
  • čo ovplyvňuje záujem o stavebný recyklát

Cena recyklovaného odpadu

Cena stavebného recyklátu odráža jeho kvalitu. Ak chce spracovateľ dosiahnuť vyššiu kvalitu, sú potrebné aj vyššie náklady na úpravu materiálu. Drvenie, triedenie vyžadujú dodatočné technológie, ktoré zabezpečia čistotu a vhodný rozmer recyklátu.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.odpady-portal.sk/Dokument/107056/najvacsie-vyzvy-recyklacie-stavebneho-odpadu.aspx

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline