Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Slovensko by malo podľa stavbárov čo najskôr pripraviť podmienky spoločného investovania do využívania zelenej energie

Slovensko by malo čo najskôr začať pripravovať legislatívne a technické podmienky kolektívneho investovania do využívania obnoviteľných zdrojov energie. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na to upozornil v súvislosti s aktuálnou situáciou s vysokými cenami energií a výdavkami obyvateľov aj na bývanie.

Podľa profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve obnoviteľné zdroje energie v ostrom konkurenčnom boji zatiaľ jasne prehrávajú, pričom tvrdí, že ani v doterajších opatreniach sa nenašlo miesto na podporu energetických komunít a projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie, či využitia tepelných čerpadiel v bytových domoch.

Väčšie akceptovanie obyvateľmi

„Financovanie formou komunitných projektov je vďaka svojim výhodám ideálne pre financovanie projektov pre transformáciu na čistú energiu, doplňujúc projekty financované tradičnými bankovými produktami, ktoré sú u nás stále na úrovni 90-tych rokov minulého storočia,“ uviedol pre agentúru SITA prezident ZSPS Pavol Kováčik. Touto problematikou sa zaoberali odborníci na poslednom stretnutí venovanom Zelenej dohode pre budovy.

„Účasť občanov a miestnej samosprávy na projektoch spojených s prechodom na obnoviteľnú energiu už prakticky preukázala značnú pridanú hodnotu vo forme väčšieho akceptovania obnoviteľnej energie obyvateľmi a väčšieho prístupu k dodatočnému súkromnému kapitálu, čo viedlo k väčšiemu výberu pre spotrebiteľov a väčšej účasti občanov v prechode na čistú energiu,“ podotkol šéf ZSPS.

Mnohé výhody

Keďže ide o komunitné projekty, občania môžu priamo rozhodovať o ich prioritách a po dokončení projektov sú priamymi užívateľmi súvisiacich výhod. „Participatívne financovanie so sebou prináša mnohé výhody, napríklad možnosť diverzifikácie investícií, atraktivitu z hľadiska zisku a rizika, možnosť mobilizácie investícií vo veľmi krátkom čase a takéto investície nie sú závislé od výkonnosti finančného trhu,“ priblížil Kováčik. Podľa neho tento spôsob investovania si pre svoju optimálnu funkciu vyžaduje adekvátne legislatívne riešenie a dohľad nezávislého regulátora.

„Takéto financovanie funguje už nejaký čas v niekoľkých krajinách Európskej únie. Občania a farmári v Nemecku vlastnia 42 % obnoviteľných zdrojov, ktoré sú často inštalované kolektívne, v Holandsku tento podiel predstavuje až 50 %. Vo Francúzsku sa participatívna forma využíva u 36 % projektov na využitie obnoviteľných zdrojov, na ktorých sa podieľajú spolufinancovaním verejné zdroje,“ dodal Kováčik.

Článok prevzatý z https://www.webnoviny.sk/venergetike/slovensko-by-malo-podla-stavbarov-co-najskor-pripravit-podmienky-spolocneho-investovania-do-vyuzivania-zelenej-energie/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline