Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Projekty obnovy budov ohrozuje aj energetická chudoba, finančná injekcia od štátu je len pre bohatých

Projekty obnovy budov popri zvyšovaní cien aj v stavebníctve aktuálne ohrozuje tiež rastúca energetická chudoba. Podľa prezidenta Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavla Kováčika táto doba preveruje všetky členské štáty Európskej únie (EÚ) v tom, ako nastavili politiku boja proti energetickej chudobe.

„Štátna finančná pomoc pre obnovu budov na bývanie na Slovensku v súčasnosti je de facto len pomocou pre bohatých, pretože pri znižovaní reálnych príjmov obyvateľstva len tí bohatší majú zdroje na spolufinancovanie, a tak domácnosti, ktoré sú ohrozené alebo už upadli do energetickej chudoby, sú takouto pomocou ešte viac znevýhodnené a diskriminované,“ upozornil Kováčik.

Demonštrácie zúfalých občanov

Krajiny, ktoré doteraz fungujúce pravidlá nemajú, alebo ich nastavili zle, napríklad stotožnením energetickej chudoby s hmotnou núdzou, podľa prezidenta ZSPS čelia narastajúcim politickým rozporom, sociálnemu napätiu a demonštráciám zúfalých občanov, ktorí po problémoch s COVID-19 čelia neudržateľne rastúcim účtom za energie.

„Zatiaľ čo občania sú kŕmení správami o energetickej kríze, ktorej EÚ čelila už v roku 2021, reálna situácia vyústila v ostrý konkurenčný boj uhlíkových energetických komodít, ktoré sa snažia znovu získať svoje postavenie alebo dokonca zarobiť na zmanipulovanom trhu a na agresii voči Ukrajine,“ tvrdí Kováčik.

Rusko používa plyn ako zbraň

Šéf profesijnej organizácie zamestnávateľov v stavebníctve si v súvislosti s vysokými cenami elektriny myslí, že je načase ukončiť ich naviazanosť na ceny uhlíkových energetických zdrojov. „Podľa princípov EÚ ceny energie by mali odrážať skutočné náklady na energiu, aby boli koncoví užívatelia viac stimulovaní k šetreniu, a trh s energiou by mal pracovať na prideľovaní energie na činnosti, ktoré vytvárajú najväčšiu pridanú hodnotu,“ poznamenal Kováčik s tým, že aktuálna cena uhlíkových palív a plynu na trhu je manipulatívna a plyn navyše Rusko používa ako zbraň.

V takejto situácii, ako podotkol prezident ZSPS, je väzba cien elektriny neobhájiteľná, nakoľko už nezabezpečuje optimálnu alokáciu zdrojov. „Bolo načase, že Európska komisia postupne odchádza od tejto energetickej mantry, aj keď zatiaľ len zastropovaním cien plynu. Ďalšie kroky určite prídu a je treba pochváliť odvahu Francúzska a Macronovej vlády, ktorá už dávnejšie zakročila v prípade cien elektriny z neuhlíkových zdrojov,“ dodal Kováčik.

 

Článok je prevzatý z https://www.webnoviny.sk/vrealitach/projekty-obnovy-budov-ohrozuje-aj-energeticka-chudoba-financna-injekcia-od-statu-je-len-pre-bohatych/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline