Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[webnoviny.sk] Verejná správa nie je pripravená na digitalizáciu stavebníctva, myslí si väčšina projektových firiem

Projektové spoločnosti ohodnotili úroveň digitalizácie verejnej správy 4,3 bodu z 10 možných.

Podľa 71 percent opýtaných projektantov verejná správa nie je pripravená prejsť na Informačný model budovy (BIM), 28 % túto situáciu nedokázalo zhodnotiť a 1 percento si myslí, že verejná správa je na to pripravená.

Ukázala to polročná štúdia slovenského stavebníctva, ktorú pripravila analytická spoločnosť CEEC Research, s.r.o.

Zlepšenie úrovne digitalizácie

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik očakáva zlepšenie úrovne digitalizácie verejnej správy v nasledujúcich rokoch.

Prijatie nového zákona o územnom plánovaní ako aj zákona o výstavbe vytvorí systémový rámec pre urýchlenie digitalizácie a BIM predovšetkým z pozície štátu a jeho metodickej úlohy,“ uviedol.

Digitalizácia a BIM sa podľa neho v priebehu niekoľkých rokov stanú „povinným nástrojom“ popri ďalšej výzve, a to komplexnej transformácii stavebníctva na trvalo udržateľné. „Tu sa formuje veľký potenciál pre projektantov aj stavbárov pre budúce roky v zmysle priorít Európskej nie,“ upozornil Kováčik.

Najrýchlejší nástup BIM

Najrýchlejší nástup BIM predpokladá 54 % oslovených projektantov pri komerčných budovách. Podľa 21 % to bude pri cestných stavbách, 12 % sa domnieva, že sa tak stane pri verejných budovách, a 10 % očakáva najrýchlejšie zavedenie digitalizácie pri energetických stavbách.

Žiadny z opýtaných projektantov nezvolil možnosť železničných či vodných stavieb. Zostávajúce 3 % zvolili iné možnosti, vrátane rodinných domov.

Len náhodné požiadavky

Veľmi rýchlo sme zaostali v digitalizácii v stavebníctve už len za okolitými krajinami. Nevidím žiadny systémový proces vo verejnom obstarávaní, iba náhodné požiadavky na BIM riešenie projektov, ktoré sú v niektorých prípadoch aj chaoticky zadané,“ priblížil generálny riaditeľ žilinskej firmy Proma, s.r.o., Ján Majerský.

Digitalizácia stavebných úradov podľa neho ešte ani nezačala, súkromní investori sú podstatne ďalej v digitalizácii pri príprave svojich stavieb.

Podľa 73 % opýtaných projektantov povedie stále rastúca inflácia a ceny energií k zvýšeniu cien ich projektov. U 21 % sa táto situácia nijako neprejaví, zvyšných 6 % očakáva iné vplyvy, ako zníženie počtu stavieb, zvýšenie cien projektov, zníženie svojich marží alebo možností štátu projektové zákazky financovať.

Prevzaté z https://www.webnoviny.sk/verejna-sprava-nie-je-pripravena-na-digitalizaciu-stavebnictva-mysli-si-vacsina-projektovych-firiem/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline