Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[asb.sk] Vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb, domnievajú sa projektové spoločnosti

Prípravu stavieb môže podľa projektových spoločnosti ohroziť nedostatok financií, ale aj kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov či nekompetentnosť zadávateľov.

Tretina projektových spoločností sa domnieva, že vláda nedokáže udržať súčasné tempo investovania do prípravy stavieb. Štvrtina si dokonca myslí, že toto tempo vláda úplne iste neudrží. Vyplýva to z polročnej štúdie slovenského stavebníctva spracovanej spoločnosťou CEEC Research za podpory Považskej cementárne Ladce.

„Nielenže je intenzita prípravy nových verejných stavieb nedostatočná, ale keďže vláda neprijala žiadne opatrenia voči enormnému nárastu stavebných nákladov, zaznamenávame aktuálne zrýchľujúci sa pokles tempa výstavby na rozostavaných projektoch. To špirálovým efektom indukuje ďalšie, v podstate zbytočné náklady na dokončenie stavieb v budúcnosti. Každým mesiacom tiež narastá objem nečerpania eurofondov na stavebné investície,“ uviedol prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Pavol Kováčik.

Podľa dvoch tretín opýtaných spoločností môže prípravu stavieb ohroziť nedostatok financií. Ako ďalšie hrozby projektové spoločnosti vnímajú kolaps dodávateľských reťazcov a zdražovanie vstupov alebo nekompetentnosť zadávateľov.

Menšia časť sa domnieva, že k ohrozeniu môže prísť z dôvodu nedostatku personálnych kapacít v stavebníctve, nedostatku kapacít projektových spoločností alebo z dôvodu zavádzania Green Deal.

Viac ako polovica respondentov si myslí, že situácia na Ukrajine môže mať dopad na slovenské stavebníctvo. Tretina sa domnieva, že táto situácia slovenské stavebníctvo skôr môže ovplyvniť, a každý desiaty, že táto situácia pravdepodobne nebude mať vplyv na slovenské stavebníctvo.

Pre 66 % opýtaných nepredstavuje odliv pracovnej sily naspäť na Ukrajinu komplikácie. Spoločnosť CEEC Research je analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy.

Prevzaté z https://www.asb.sk/stavebnictvo/vlada-nedokaze-udrzat-sucasne-tempo-investovania-do-pripravy-stavieb-domnievaju-sa-projektove-spolocnosti

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline