Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[pravda.sk] Šéf zväzu stavebníkov: Dochádzajú všetky materiály. Berie ten, kto viac zaplatí

Ak vláda nechce nechať padnúť stavebníctvo na Slovensku na kolená, musí z pozície štátu začať organizovať dodávky základných stavebných materiálov a surovín zo zahraničia. Trh túto abnormálnu situáciu sám nevyrieši, hovorí Pavol Kováčik, prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska.

Ako sa vyvíja situácia na trhu so stavebnými materiálmi? Ktoré za posledné mesiace najviac draželi a o koľko?

Najviac sa ceny zvyšovali pri stavebnej oceli, stavebnom dreve, ale aj murovacích materiáloch, ako sú tehly, či ceny výrobkov na báze ropy, teda bitumenové pásy, asfalty. V roku 2020 sa tona ocele predávala asi za 700 eur, dnes je jej hodnota medzi 1 800 až 2 200 eurami. Pri stavebnom dreve cena za kubický meter vyskočila z 80 eur v roku 2020 na 300 v roku 2022.

Ktoré materiály sú najviac nedostatkové, aké sú čakacie lehoty?

Nedostatkové sú dnes postupne všetky bežné stavebné materiály, na viaceré sú už dnes v stavebninách poradovníky s dodacími lehotami v týždňoch aj mesiacoch. Niektorí predajcovia stavebnín už avizovali predaj cez aukcie – kto ponúkne viac, bude mať prednosť.

Ako to vplýva na rozostavané projekty stavieb či na plánovanie budúcich? Dochádza k meškaniu, odkladom, ako sa navyšujú konečné ceny?

Áno v prípade rozostavaných projektov dochádza ku sklzom, pri nových projektoch dochádza k časovému posunu začiatku výstavby. Stavebné náklady prudko v čase rastú a výrazne navyšuje pôvodne predpokladané aj zazmluvnené ceny diela.

Sú rozdiely medzi obytnými stavbami a inými, ako sú administratívne budovy či infraštruktúra?

Týka sa to súkromnej aj verejnej výstavby. Z pohľadu uvedených problémov nie sú rozdiely. Zasiahnuté sú všetky druhy stavieb.

Zdražovanie ocele a dreva
ceny materiálov v eurách 2020 2021 2022
stavebná oceľ (1 tona) 700 1200 1800–2200
stavebné drevo (m3) 80 150 300

Zdroj: Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Aké sú vaše aktuálne očakávania na ďalší vývoj?

Výroba alebo dodávky stavebných materiálov na slovenský stavebný trh aj do okolitých štátov sú viazané na dodávky veľkej časti primárnych surovín z Ruska alebo z Ukrajiny. Sú to najmä železná ruda, surové železo, uhlie, stavebné drevo, zemný plyn a ropa pre výrobu plastov a bitumenov. Neistota v dodávkach bude pretrvávať po celú dobu vojny na Ukrajine a do doby náhrady surovín z týchto krajín. Je preto predpoklad nedostatku aj ďalšieho zdražovania.

Môže v tomto nejako pomôcť vláda či štát?

Ak vláda nechce nechať padnúť stavebníctvo na Slovensku na kolená, musí z pozície štátu začať organizovať dodávky základných stavebných materiálov a surovín zo zahraničia. Trh túto vojnou spôsobenú abnormálnu situáciu sám nevyrieši.

Aké materiály najviac zdražovali
(percentuálny rozdiel oproti zime 2020) zima 2021
Tyče a prúty pre výstuž 69,70
Sieťovina, pletivá zo železného alebo oceľového drôtu 58,60
Drôty zo železa alebo nelegovanej ocele 52,10
Laná, káble z ocele alebo zo železa 45,30
Uholníky, tvarovky a profily zo železa 43,40
Drevotrieskové dosky 41,50
Príslušenstvo k rúram alebo rúrkam, z liatej ocele 37,00
Parketové panely 32,30
Plastové tvarovky 22,20
Drevo rezané alebo štiepané 21,80
Ostatné náterové farby a laky (sklenársky a náterový tmel) 19,90
Výťahy, skipové výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky 18,90
Čerpadlá na kvapaliny 18,70
Potrubie plastové 18,40
Dvere, okná a ich rámy, prahy dverí, z kovu 15,90
Nafta 15,70
Motorový benzín 15,50

Zdroj: ŠÚSR

Ako by také zásahy mohli vyzerať?

Napríklad „ochrannými“ opatreniami, či už daňovými, alebo cenovými, obmedziť vykupovanie stavebných materiálov z okolitých štátov v prihraničných oblastiach.

Sú ohrozené aj verejné stavby, cesty a podobne?

V prípade verejných stavebných zákaziek treba urgentne začať riešiť cenové dosahy. Nepredvídateľné výrazné zdražovanie sa začalo už pred rokom. Inak sa postupne všetky rozostavané verejné zákazky zastavia a stavební dodávatelia skrachujú. To bude mať za výsledok hrubé národohospodárske škody, nedokončené chýbajúce investície, zvýšenú nezamestnanosť, nevyčerpané eurofondy, ale aj výpadok daňových príjmov z multiplikačných efektov. Negatívne dosahy budú obrovské.

Prevzaté z https://ekonomika.pravda.sk/firmy-a-trhy/clanok/623802-sef-zvazu-stavebnikov-dochadzaju-vsetky-materialy-berie-ten-kto-viac-zaplati/

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline