Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[GD4B] Úvodné stretnutie stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave

GD4B Logo long MAIL 30PPI

Udržateľné investície do energie v budovách a ich prepojenie s 10-bodovým programom Európskej únie a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) na zníženie závislosti od zemného plynu z Ruska boli hlavnými témami dnešného úvodného stretnutia stakeholderov medzinárodného projektu Zelená dohoda pre budovy v Bratislave.

Zámerom projektu Zelená dohoda pre budovy je pomôcť pri presadzovaní udržateľných energetických investícií, na ktoré už globálni a regionálni investori a firmy v oblasti stavebníctva a budov postupne prechádzajú v súlade s požiadavkami zadefinovanými v Európskej zelenej dohode. Projekt je realizovaný konzorciom 9 partnerov zo Slovenska a Českej republiky, medzi ktorých patrí aj Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Koordinátorom projektu je Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).

„Od budov sa už v blízkej budúcnosti očakáva, že sa stanú aktívnymi prvkami decentralizovaných energetických sietí a budú energiu nielen spotrebovávať, ale aj vyrábať z obnoviteľných zdrojov a skladovať s cieľom vytvárať pre energetické systémy flexibilitu, čo umožní významne zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov. Avizované zmeny sú významné a zasiahnu celý sektor aj klientov vrátane miest a regiónov, pretože všetci budú musieť preukazovať konkurenčnú schopnosť získavať udržateľné investície do výstavby a obnovy budov,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.

Účastníci stretnutia sa zhodli, že transformácia energetických systémov je nevyhnutná a je v súlade s 10-bodovým plánom zníženia závislosti EÚ od zemného plynu z Ruska, podľa ktorého sa treba zamerať na zintenzívnenie výmeny plynových kotlov za tepelné čerpadlá, projekty využitia solárnej a veternej energie, energetickú obnovu budov a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle, doprave a mestskej infraštruktúre, využitie zeleného vodíka v dodávkach tepla, teplej vody a v kogenerácii tepla a elektriny.

Odborníci zapojení do projektu Zelená dohoda pre budovy zároveň odporúčajú posilniť spoločné aktivity a opatrenia zamerané na príležitosti, ktoré prinášajú súčasné radikálne zmeny v investičnom prostredí.

„Nutnosť diverzifikovať a  dekarbonizovať energetické zdroje vytvára veľký tlak na inovácie pri využívaní udržateľnej energie a pri hľadaní riešení bezpečných dodávok elektriny a tepla v Európe. V projekte Zelená dohoda pre budovy spájame sily a chceme sprostredkovať užitočné odporúčania a skúsenosti z príkladov dobrej praxe. Našou spoločnou snahou je pripraviť analýzy, návrhy a nástroje, ktoré pomôžu všetkým zainteresovaným stranám,“ zdôraznil generálny riaditeľ SIEA Peter Blaškovitš.

Súčasťou medzinárodného projektu, ktorý bude vďaka podpore z európskeho programu Horizon 2020 prebiehať ešte dva roky, je príprava 4 cestovných máp zameraných na bytové, nebytové, komerčné a priemyselné budovy ako aj na infraštruktúru pre inteligentné štvrte a mestá.

Uverejnené:

https://www.trend.sk/spravy/siea-zelena-dohoda-pre-budovy-pomoze-pri-presadzovani-energetickych-investicii

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/222696/Zelena-dohoda-pre-budovy-pomoze-pri-presadzovani-energetickych-investicii

https://www.teraz.sk/ekonomika/siea-zelena-dohoda-pre-budovy-pomoze/623511-clanok.html

https://www.siea.sk/projekt-zelena-dohoda-pre-budovy-pomoze-pri-presadzovani-udrzatelnych-energetickych-investicii/

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline