Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Výročná správa Európskej federácie stavebného priemyslu (FIEC)

Pozývame vás, aby ste objavili míľniky a aktivity FIEC prezentované na časovej osi od mája 2020 do októbra 2021. Viac podrobností o hlavných témach, ktorými sa zaoberajú rôzne komisie a pracovné skupiny, nájdete v príslušnej kapitole. Prehľady faktov s prehľadom ku každej téme sa dajú jednoducho stiahnuť (stačí kliknúť na príslušnú ikonu), v ponuke nájdete aj „centrum sťahovania“ (download center), kde máte prístup ku všetkým. Súčasťou našej správy je aj správa o činnosti našich kolegov z Európskych medzinárodných dodávateľov - EIC a našej celosvetovej Konfederácie medzinárodných asociácií dodávateľov - CICA. Zatiaľ sú všetky informačné letáky dostupné iba v angličtine, ale rovnako ako v predchádzajúcich vydaniach, predpokladá sa, že preklady do FR/DE/IT/ES budú dostupné online začiatkom roka 2022.

Srdečne ďakujeme všetkým zmluvným partnerom a rôznym odborníkom v našich členských federáciách v celej Európe za ich cenný príspevok k činnostiam FIEC! Skutočne, každodenná práca tímu FIEC pri presadzovaní záujmov stavebného priemyslu vo všetkých oblastiach by nebola možná bez aktívneho zapojenia všetkých našich členov!

Link: www.FIEC-AR.eu

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline