Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] ANALÝZA TÝŽDŇA: Stavebníci očakávajú, že trh porastie iba o 0,1 %

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik poznamenal, že slovenské stavebníctvo dosiahlo v tomto roku neslávne prvenstvo - najväčší prepad v rámci Európskej únie (EÚ).

Bratislava 20. novembra (TASR) - Stavebníci očakávajú tohtoročný rast stavebného trhu na Slovensku o 0,1 %. Väčší prepad predpokladajú väčšie stavebné spoločnosti a firmy zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou. Kapacity stavebných firiem sú momentálne vyťažené na 86 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a Považskej cementárne Ladce.

Prieskum medzi stavebnými firmami pôsobiacimi na Slovensku tiež ukázal, že očakávajú tohtoročný pokles tržieb o 1,3 %. S vyšším prepadom pritom počítajú menšie spoločnosti. V priemere majú stavebné spoločnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu.

Veľké stavebné firmy sú pesimistické, na tento rok predpovedajú prepad trhu o 0,5 %. Naopak, budúci rok by mal podľa nich trh narásť o jedno percento. Malí stavebníci očakávajú tohtoročný nárast trhu o 0,3 %, v ďalšom roku počítajú s rastom o 1,1 %.

Pri delení na stavebníkov venujúcich sa inžinierskej či pozemnej výstavbe sú pesimistickejšie tie zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou. Tento rok očakávajú prepad o tri percentá a v roku 2022 o 0,2 %. Pozemné staviteľstvo, naopak, počíta s rastom trhu o jedno percento v tomto roku a v nasledujúcom roku o ďalších 1,4 %.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik poznamenal, že slovenské stavebníctvo dosiahlo v tomto roku neslávne prvenstvo - najväčší prepad v rámci Európskej únie (EÚ). "Naše pesimistické predpovede sa napĺňajú. Oživenie v stavebníctve sa, na rozdiel od iných priemyselných odvetví, nekoná, a to najmä z dôvodu, že štát podnikateľom v stavebníctve okrem všeobecných podpôr nijako nepomohol," zhodnotil. Navyše, rastúce ceny a ďalšie náklady prinášajú podľa neho stavebnému sektoru ďalšie riziká a problémy.

V súčasnosti uvádzajú stavebné spoločnosti vyťaženie svojich kapacít v priemere na 86 %. Pre prvý polrok 2022 očakávajú mierne nižšie vyťaženie, a to v priemere na 84 %.

Tržby stavebných spoločností tento rok podľa ich očakávaní poklesnú v priemere o 1,3 %. V budúcom roku by však mali opäť rásť, a to priemerne o 1,4 %.

Optimistickejšie pri tržbách sú tentokrát veľké stavebné firmy s ročným obratom nad štyri milióny eur, očakávajú totiž ich tohtoročný rast o 0,5 %. Rast očakávajú aj v roku 2022, a to o 2,1 %. Malé stavebné spoločnosti predikujú, naopak, pokles svojich tržieb v tomto roku o 2,1 %. V roku 2022 by mali opäť rásť, a to o 1,1 %.

S vyšším prepadom tržieb počítajú v tomto roku firmy zaoberajúce sa inžinierskou výstavbou, a to o 1,9 %. Ďalší rok počítajú s rastom tržieb o 0,2 %. S tohtoročným poklesom počítajú aj stavebníci venujúci sa pozemnému staviteľstvu, a to o 1,1 %. V roku 2022 zase počítajú s rastom tržieb o 1,8 %.

"V priemere majú opýtané spoločnosti zazmluvnené zákazky na sedem mesiacov dopredu. Pre 21 % opýtaných ide o dlhšiu dobu v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a pre 36 % opýtaných ide o rovnako dlhú dobu," dodali realizátori prieskumu s tým, že pre viac ako dve pätiny ide o pokles tejto doby.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/analyza-tyzdna-stavebnici-ocakav/591819-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
(02) 436 332 63

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline