Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[teraz.sk] Stavebníci: Verejná správa plne nevyužíva potenciál čerpania fondov

Spoločnosti hodnotia využitie možnosti čerpania peňazí z EŠIF pri pozemných stavbách štyrmi bodmi z desiatich, pričom desať znamená maximálne využitie celkových možností.

Bratislava 7. novembra (TASR) - Verejná správa plne nevyužíva podľa stavebných spoločností potenciál čerpania peňazí z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Uviedli to v analýze slovenského stavebníctva spoločnosti CEEC Research a jej generálneho partnera Považskej cementárne Ladce. Vyššia aktivita v čerpaní eurofondov by podľa 60 % opýtaných stavebných firiem prispela k zlepšeniu situácie v stavebníctve. Firmy vyčíslili, že zákazky spolufinancované z EŠIF tvoria v priemere 17 % ich celkových zákaziek.

Spoločnosti hodnotia využitie možnosti čerpania peňazí z EŠIF pri pozemných stavbách štyrmi bodmi z desiatich, pričom desať znamená maximálne využitie celkových možností. Pri inžinierskych stavbách to obodovali piatimi bodmi.

Viac než polovica si myslí, že vyššia aktivita by pomohla stavebníctvu, 29 % opýtaných firiem tvrdí, že by pomohla iba čiastočne. Zostávajúcich 11 % opýtaných sa domnieva, že by táto vyššia aktivita stavebníctvu nijako neprospela.

Podľa stavebných spoločností sú najväčšou prekážkou v oblasti čerpania peňazí z EŠIF nedostatočné odborné kapacity a s tým spojené ťažkosti s investičnou prípravou projektov (72 %). Ďalšími problémami sú nízka kvalifikácia pracovníka verejného investora pre zostavenie a podanie projektu (35 %) alebo zdĺhavé stavebné konanie (34 %). Za prekážku považujú stavebné spoločnosti tiež neochotu pracovníkov úradov podstupovať náročnejšiu administratívu spojenú s čerpaním dotácií (32 %) a príliš prísne podmienky výziev (20 %). Už menšie prekážky vidia stavebné spoločnosti v korupcii (17 %) alebo v nízkej atraktivite projektov (osem percent). Tri percentá opýtaných tiež uviedli iné dôvody, než sú vyššie zmienené, a to napríklad nedostatočnú legislatívu v oblasti verejného obstarávania alebo nedostatočnú informovanosť o projektoch.

Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) Pavol Kováčik však varuje pred aktuálnymi problémami stavebníctva. "Pokiaľ sa bude vláda naďalej nečinne prizerať nepredvídateľnému vývoju cien a rastu nákladov vo verejnom stavebníctve, je ohrozená väčšina projektov s plánovanou výstavbou v rokoch 2021 až 2013. Alebo sa prebiehajúca výstavba preruší, oneskorí alebo sa vôbec nezačne," poznamenal a dodal, že keďže väčšina projektov je spolufinancovaná z EŠIF, nevyčerpanie prostriedkov určených na stavebné projekty je podľa neho prakticky isté. "Vláda tieto prostriedky nakoniec v roku 2023 minie na iné pre Slovensko podstatne menej prínosné účely," dodal Kováčik.

Prevzaté z https://www.teraz.sk/ekonomika/verejna-sprava-plne-nevyuziva-potenc/588680-clanok.html

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline