[finweb.hnonline.sk] Rýchlostná cesta R4 nad Prešovom viazne. Štát ju označil za prioritu, teraz však váha

Doležalov rezort zanedbáva projektovú prípravu. Zatiaľ nezačal súťažiť žiadnu dokumentáciu.

Priority vo výstavbe diaľnic a ciest sú známe už viac než rok. Príprava projektov pre nové kilometre autostrád však od nástupu novej garnitúry stojí na mieste. Pritom práve táto časť je z procesu prípravy časovo najnáročnejšia a trvá aj niekoľko rokov. Za nového vedenia rezortu sa nezačala súťažiť žiadna nová projektová príprava. Presnejšie jedna, a to na úsek R3 medzi Martinom a Rakovom. Tú síce začali tendrovať už za tohto vedenia diaľničnej spoločnosti, následne však súťaž zrušili.

Podľa diaľničiarov je za stagnáciou prípravy nedostatok peňazí. „V rámci projekčnej prípravy postupuje Národná diaľničná spoločnosť v kontexte zabezpečeného finančného krytia a v zmysle usmernení a pokynov ministerstva dopravy,“ povedala hovorkyňa Eva Žgravčáková a dodala, že priorite sa tešia projekty, kde už bola uzat

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie