Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
[markiza.sk] Skutočná cena novostavby

prez mark 25 10

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska sa vyjadril k problematike dodatočného zdražovania novostavieb:

"U tých starších projektov je to, v podstate, problém takmer všetkých developerov, ktorý ešte nemajú dokončenú výstavbu a výstavba prebieha."

"U tých, ktoré sa dokončujú, tam je to skôr o niečo menej, okolo tých 5 - 7 percent, ale u tých projektov, ktoré v podstate do výstavby prišli len v
tomto roku, tak tam to cenové navýšenie je v plnom rozsahu a tam je to tých 10 niekedy aj viac, do 15 percent."

Celú reportáž si môžete pozrieť tu (13:35): https://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/epizoda/56095-16-10-2021

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline