Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline
Fórum slovenského stavebníctva 2021

Niektoré dokumenty sú určené len členom zväzu. Prosím prihláste sa prostredníctvom svojho firemného alebo osobného účtu.

Pokiaľ svoje užívateľské meno a heslo nepoznáte, kontaktujte administrátora webovej stránky.

Pozvánka a prihláška

20. októbra 2021 | 9.00 – 13.50 h
Hotel Tatra Bratislava, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava


partneri 2021 1

loga partneri4


Ciele podujatia

  • zoznámenie sa s najnovšími trendami a poznatkami
  • výmena skúseností medzi odbornou verejnosťou
  • propagácia dobrej praxe a úspešných príkladov
  • odborná diskusia účastníkov investičnej výstavby

Podujatie je určené

Všetkým účastníkom investičnej výstavby, verejným a súkromným investorom, developerom, lídrom priemyslu, primátorom a ostatným pracovníkom verejného sektora, manažérom projektových a stavebných firiem, zástupcom stredných a vysokých škôl a samozrejme členským firmám ZSPS, členom SKSI a SKA.


Program podujatia

8:30 – 9:00 hod.: Prihlasovanie a príchod účastníkov

9:00 – 9:05 hod.: Otvorenie konferencie

9:05 – 9:55 hod.: 1. PANEL: Diagnostika a obnova mostov
Téma: diagnostika, poruchy a opravy mostov.

Diskutujúci: Ing. Ivan Janotka, DrSc. (TSÚS, n.o.), Ing. Patrik Ševčík (TSÚS, n.o.), Ing. Ján Kucharík (emeritný pracovník VÚIS Mosty, s.r.o.), doc. Ing. Peter Paulík, PhD. (SvF STU), Ing. Jozef Fabian (Správa a údržba ciest PSK), Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA (ZSPS).

9:55 – 10:05 hod.: Prestávka

10:05 – 11:00 hod.: 2. PANEL: Budúcnosť vzdelávania v stavebníctve
Téma: stredoškolské, vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie odborné vzdelávanie v stavebníctve

Diskutujúci: Mgr. Boris Sloboda, PhD., (GR sekcie MPSVAR), doc. Ing. Peter Mésároš, PhD., (dekan SvF TUKE), PaedDr. Lucia Lednárová Dítětová, (TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.), Mgr. Zuzana Kyrinovičová (Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.), Ing. Jiří Karásek, Ph.D., (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.).

11:00 – 11:10 hod.: Prestávka

11:10 – 12:10 hod.: 3. PANEL: Výzvy pre stavebníctvo z Európskej zelenej dohody
Téma: financovanie obnovy budov a mestskej infraštruktúry, zapojenie súkromných investícií, okrúhle stoly k smart financovaniu smart budov, agregácia projektov do veľkých celkov s cieľom využiť ekonomické výhody, efektívne využívanie verejných zdrojov na obnovu a využitie skúseností z iných európskych krajín.

Diskutujúci: Ing. Alena Ohradzanská (MDV SR), Gerd-Uwe Weller (kancelária EIB na Slovensku), Ing. Tomáš Janeba, (Asociace pro rozvoj infrastruktury ČR), Ing. Jiří Karásek, Ph.D., (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.), Ing. Jozef Plško (Prvá stavebná sporiteľňa).

12:10 - 13:00 hod.: Obed (podľa protipandemických opatrení)

13:00 – 13:50 hod.: 4. PANEL: Slovenské stavebníctvo v roku 2021 (verejná časť VZ ZSPS)
Téma: stavebná legislatíva (stavebný zákon), bytová politika, verejné investície (verejné obstarávanie), vývoj cien v stavebníctve a vystúpenia sociálnych partnerov

Diskutujúci: Ing. Martin Hypký, MBA., štátny tajomník podpredsedu vlády SR, Ing. Ladislava Cengelová (GR sekcie MDV SR), Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., (ZSPS)

 


Registrácia

Registrovať sa na Fórum slovenského stavebníctva je možné do 14.10.2021. Konferencia sa uskutočni prezenčnou formou v zmysle aktuálnych protipandemických opatrení v režime OTP. Vstup len pre zaočkovaných, testovaných a po prekonaní Covid-19. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť podmienky účasti podľa aktuálnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.

Počet účastníkov odbornej diskusie Fórum slovenského stavebníctva je obmedzený, preto Vás prosíme o skorú registráciu. Prednostne budú registrovaní zástupcovia verejnej správy a samospráv, členovia Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Slovenskej komory stavebných inžinierov. V prípade akceptovania Vašej žiadosti Vám bude registrácia potvrdená e-mailom dostatočne s predstihom pred konaním konferencie.

Registrovaných účastníkov si dovoľujeme požiadať, že v prípade, že sa nemôžu bez náhradníka zúčastniť, aby dali túto skutočnosť včas vedieť a neblokovali miesto iným záujemcom.

Účasť na fóre je bezplatná.

Účasťou na podujatí dáva každý účastník konkludentný súhlas s použitím svojej podobizne, v propagačných materiáloch Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o., resp. na ich webových stránkach a to na dobu 10 rokov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím lehoty. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete na ich webových stránkach www.zsps.sk a www.tsus.sk  v časti „Ochrana osobných údajov“.


Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
Prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 903 434 038
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

Ing. Marek Malina, PhD.
Generálny sekretára Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
Tel.: +421 2 43 633 263
Mobil: +421 948 631 509
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www.zsps.sk

 

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5
851 01 Bratislava
+421 903 434 038

Sekretariát
sekretariat@zsps.sk

Fakturačné údaje
IČO: 00683973
DIČ: 2020835410
IČ DPH: SK2020835410
č. ú.: SK93 0200 0000 0000 0933 8112

Tlačové oddelenie
press@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Nevyhnutné
Google reCaptcha
Accept
Decline
Analytické
Google Analytics
Accept
Decline
Funkčné
JBCookies
Accept
Decline
Joomla
Accept
Decline