[e.dennikn.sk] Zamestnávateľské zväzy a viacero obchodných komôr vrátane americkej či nemeckej vyzvali na zmeny v stavebnom práve.

Sťažujú sa na dĺžku konania, nedostatočnú odbornosť stavebných úradov, duplicitu konaní a slabú digitalizáciu.

Zmeny stavebných zákonov navrhoval vicepremiér Štefan Holý (Sme rodina), do pripomienkového konania ich však po kritike zo strany obecných samospráv a mimovládnych organizácií a po poukazovaní na navrhovaný IT systém za desiatky miliónov eur bude predkladať nanovo.

Návrhy zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr sú zverejnené na stránke americkej obchodnej komory, odporúčajú napríklad ústredný orgán, ktorý by odborne kvalifikoval stavebné úrady, zjednocoval ich stanoviská a rozhodoval o nich v konečnom stupni.

Žiadajú aj jednotný informačný systém, lepšie prepojenie konania o vplyvoch na životné prostredie, územného rozhodnutia a stavebného povolenia, presnú definíciu účastníkov konaní, zrušenie možnosti dodatočnej legalizácie čiernych stavieb s prechodným obdobím na stavby pred účinnosťou zákona a vyššie pokuty najmä pre občanov.

K výzve sa hlásia dva veľké zamestnávateľské zväzy AZZZ a RÚZ, ďalej Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, ako aj americká, nemecká, rakúska, talianska, francúzska a švédska obchodná komora.

ZSPS v skratke

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov.

Združuje hospodárske podnikateľské subjekty pôsobiace v činnostiach súvisiacich so stavebníctvom.

Kontakt

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska

Viedenská cesta 5

851 01 Bratislava

(02) 436 332 63

sekretariat@zsps.sk

www.zsps.sk

Prihlásenie